Du som behöver stöd och tips i din studiesituation kan vända dig till vår handledare i studieteknik. Syftet med stödet är att hjälpa dig att hitta rutiner, en god studiemiljö och en långsiktig balans mellan studier och fritid.

Personalbilder

Vi kan hjälpa dig att:

  • Se över din studiemiljö
  • Ta reda på hur du lär dig bäst
  • Fördela tiden mellan studier och fritid/arbete
  • Ge tips i hur du kan ta till dig litteratur- och tentamensläsning
  • Hitta goda vanor för dig som studerar på distans, eller som har börjat studera senare i livet

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till ytterligare pedagogiskt stöd. Läs mer om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

Tidsbokning

Boka gärna en tid i kalendern nedan. Under rådande omständigheter sker all handledning online. Högst ett inbokat handledningstillfälle per vecka är tillåtet.

Tidsbokning: Studieteknik

 

Drop-in

På tisdagar klockan 10:00-12:00 under terminstid finns möjlighet till handledning utan tidsbokning online via Zoom. Zoomrummet för studieteknik.

 

Föreläsningar

Via Studieverkstadens separata anslag så erbjuds under läsåret öppna presentationer i utvalda ämnen som handlar om olika aspekter av studieteknik. Se anslag i bibliotekets kalendarium.