Publicerat

Spara favorit 13 aug augusti 2014

Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 22
 • Fastighet 11***
 • Revision 12 
 • Strategiska nätverk 13
 • SMF Tillväxt 17
 • Övrigt 2

Totalt 77

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 14 ***
 • Fastighet  6 *
 • Revision  5 **
 • Strategiska nätverk  11
 • SMF Tillväxt 2
 • Övrigt  6

Totalt  44

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är två branschövergripande
*** Av dessa är fem branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 22
 • Fastighet  16
 • Revision  12
 • Strategiska nätverk  23
 • SMF Tillväxt 17
 • Övrigt  0

Totalt  90

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 2
 • Fastighet 3
 • Revision 9
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 0
 • Övrigt 2

Totalt 16

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 17
 • Fastighet 8
 • Revision 13
 • Strategiska nätverk 4
 • SMF Tillväxt 4
 • Övrigt 0

Totalt 46

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 0
 • Fastighet 1
 • Revision 13
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 0
 • Övrigt 0

Totalt 14

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 77
 • Fastighet 45
 • Revision 64
 • Strategiska nätverk 51
 • SMF tillväxt 40
 • Övrigt 10

Totalt 287

4
7