CORE står för Communication, Organization, Research, Education. Vi är en grupp forskare som specialiserat oss på organisationers kommunikation.

Vi är experter på strategisk kommunikation, kommunikativt ledarskap, organisationsförändring, sociala medier, mätning & utvärdering och kriskommunikation. Vår verksamhet rymmer även uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Vi hör till forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap har resulterat i sex olika rapporter – läs dem här.

Övriga publikationer

Kontakt

Catrin Johansson

Forskningsledare för CORE: Catrin Johansson

Aktuellt från DEMICOM

Ny studie av ”de andra” nordiska ländernas medier

Nordisk medieforskning har nästan uteslutande handlat om förhållanden i Danmark, Finland, Norge och Sverige. I ett nyutkommet specialnummer av Nordicom Review uppmärksammas nu andra länder och regioner i Norden som Grönland, Island, Färöarna, Sápmi och Åland.

2021-04-07