Tidsplan 2017

Spara favorit 22 sep september 2017

5 oktober -Sista anmälningsdag för deltagande i DO2017
25 oktober – Kickoff Design Open i Sundsvall
Vecka 43 2017 - vecka 9 2018 – Projektarbete i de deltagande klasserna
2 mars 2018 – Inlämning av tävlingsbidragen till Mittuniversitetet
Mars 2018 – Jurysammanträde
V.15 2018 – Prisutdelning
Från Vecka 15 – Digital Utställning av samtliga bidrag i DO2017/18
Vecka 20 – Utvärderingsmöte med lärare och arrangörer