Helena Johansson

  • Academic title: Doctor of Philosophy (PhD)
  • Department: Department of Engineering, Mathematics and Science Education (IMD)
  • Telephone: +46 (0)10-1428513
  • Email: helena.johansson@miun.se
  • Visitor address: Grönborgsgatan 19
  • Room number: E308
  • Location: Sundsvall
  • Employee in the subject: Mathematics and Science Education

Publications

Articles in journals

Johansson, H. , Österholm, M. , Flodén, L. & Heidtmann, P. (2022). Clash of cultures? Exploring students’ perceptions of differences between secondary and tertiary mathematics education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology,  

Johansson, H. & Kilhamn, C. (2022). From process to object in teachers’ introductory algebra discourse. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, , pp. 1-17.  

Johansson, H. & Österholm, M. (2019). Objectification of upper-secondary teachers’ verbal discourse in relation to symbolic expressions. Journal of Mathematical Behavior, vol. 56  

Johansson, H. (2017). Dependence between creative and non-creative mathematical reasoning in national physics tests. Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, vol. 22: 2, pp. 93-119.  

Johansson, H. (2016). Mathematical Reasoning Requirements in Swedish National Physics Tests. International Journal of Science and Mathematics Education, vol. 14: 6, pp. 1133-1152.  

Conference papers

Johansson, H. , Norberg, M. & Österholm, M. (2022). A multimodal perspective on number sense in digital learning resources. In Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.. pp. 241-

Johansson, H. & Österholm, M. (2021). Algebra discourse in mathematics and physics textbooks for upper secondary school. In Proceedings of the 44th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education . Khon Kaen, Thailand : . pp. 149--149.

Johansson, H. , Oskarsson, M. & von Zeipel, H. (2021). Engineering students’ approach to studying mathematics and its influence on their achievement. Paper presented at the Topic study group 2 at The 14th International Congress on Mathematical Education (ICME-14), Shanghai, China, July 11-18, 2021.

Johansson, H. , Oskarsson, M. & Nyström, P. (2019). Fysikbegreppets flyktighet : En konsekvens av kursplaneförändringar?. In Från forskning till fysikundervisning : Bidrag från konferensen 10-11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik. Linköping, Sverige : (Naturvetenskapernas och teknikens didaktik). pp. 33--46.  

Johansson, H. & Kilhamn, C. (2019). Grade 6 teachers’ objectification of the algebra discourse. In Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Pretoria, South Africa : . pp. 51--51.

Johansson, H. , Österholm, M. , Flodén, L. & Heidtmann, P. (2018). Teachers’ and students’ perception of the gap between secondary and tertiary mathematics. In Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Umeå, Sweden : . pp. 77--77.

Johansson, H. & Österholm, M. (2017). Upper-secondary teachers' objectification of symbols by their use of language. In Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Singapore : . pp. 215--215.

Johansson, H. (2015). Relation between mathematical reasoning ability and national formal demands in physics courses. In Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Hobart, Australia : . pp. 121--128.

Johansson, H. (2013). Relation between imitative and creative mathematical reasoning when solving physics tasks. In Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Kiel, Germany : . pp. 80--80.

Johansson, H. (2012). Mathematical reasoning requirements to solve tasks in physics tests. In Evaluation and Comparison of Mathematical Achievement: Dimensions and Perspectives: Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar. Linköping : (Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning). pp. 211--212.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Johansson, H. (2015). Mathematical Reasoning : In physics and real-life context. Dis. (Comprehensive summary) Göteborg : Chalmers University of Technology and University of Gothenburg, 2015

Licentiate theses, comprehensive summaries

Johansson, H. (2013). Mathematical Reasoning in Physics Tests : Requirements, Relations, Dependence. Lic. (Comprehensive summary) Göteborg : Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2013 (Preprint : 2013:18)

Reports

Westman, A. & Johansson, H. (2023). Självständigt arbete i samverkan : En försöksverksamhet på lärarutbildningen.

Johansson, H. & Westman, A. (2022). Likvärdig matematikundervisning : En modell för att stötta obehöriga lärare. Mid Sweden University  

Johansson, H. , Norberg, M. & Österholm, M. (2022). Matematik-app för elever och lärare. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Johansson, H. , Oskarsson, M. & Nyström, P. (2018). Glömska eller ytliga fysikkunskaper : Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015. Stockholm : Skolverket (Övriga trycksaker ).    

Nyström, P. , Kjellson Lind, A. , Dahlberg, U. & Johansson, H. (2016). Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2015?. Stockholm : Skolverket (Övriga trycksaker ).  

The page was updated 1/25/2023