Roine Johansson

Area of interest

Different aspects of organization studies.

Since I joined RCR my main areas of interest are different aspects of emergency management.

Research

Temporary organization; event security.

Teaching and tutoring

I at undergraduate, graduate and postgraduate levels. Most of my teaching deals with organization theory or more general social theory.

Publications

Articles in journals

Johansson, R. (2024). The assembling process of outsider volunteers during disasters. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 106    

Petridou, E. , Johansson, R. , Eriksson, K. , Alirani, G. & Zahariadis, N. (2024). Theorizing reactive policy entrepreneurship : A case study of Swedish local emergency management. Policy Studies Journal, vol. 52: 1, pp. 73-89.  

Johansson, R. , Danielsson, E. , Eriksson, K. , Kvarnlöf, L. & Karlsson, R. (2018). At the external boundary of a disaster response operation : The dynamics of volunteer inclusion. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 4, pp. 519-529.    

Danielsson, E. , Johansson, R. & Neal, D. M. (2015). Editorial: An Introduction to Nordic Research. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 33: 3, pp. 316-322.  

Kvarnlöf, L. & Johansson, R. (2014). Boundary practices at incident sites: Making distinctions between emergency personnel and the public. International Journal of Emergency Services, vol. 3: 1, pp. 65-76.    

Borell, K. & Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet: Ett förändrat tidskriftslandskap. Sociologisk forskning, vol. 50: 2, pp. 91-92.

Borell, K. & Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet: I backspegeln. Sociologisk forskning, vol. 50: 1, pp. 3-5.

Borell, K. & Johansson, R. (2012). Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning 50 år. Sociologisk forskning, vol. 49: 4, pp. 255-256.

Borell, K. & Johansson, R. (2012). Redaktörerna har ordet : Stafetten går vidare. Sociologisk forskning, vol. 49: 2, pp. 99-101.

Johansson, R. (2009). Vid den institutionella analysens gränser : Institutionell organisationsteori i Sverige. Nordiske organisasjonsstudier, vol. 11: 3, pp. 22-39.

Hedman, N. , Johansson, R. & Rosenqvist, U. (2007). Clustering and inertia : Structural integration of home care in Swedish elderly care. International Journal of Integrated Care, vol. 7: july-september, pp. e32    

Johansson, R. (2003). Rapport från arbetsgruppen för organisationssociologi, under Sveriges sociologförbunds årsmöte 2003. Sociologisk forskning, vol. 40: 2, pp. 105-106.

Espvall, M. , Borell, K. & Johansson, R. (2001). Att förhandla i underläge : En studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor. Nordisk sosialt arbeid, vol. 21: 2, pp. 107-118.

Johansson, R. & Borell, K. (1999). Central steering and local networks : Old-age care in Sweden. Public Administration, vol. 77: 3, pp. 585-598.  

Johansson, R. (1999). Sjukkassorna, staten och fackföreningsrörelsen. Arbetarhistoria, vol. 23: 1, pp. 23-24.

Borell, K. & Johansson, R. (1998). Kan staten styra implementeringsnätverk?. Nordisk administrativt tidsskrift, vol. 79: 3, pp. 249-260.

Books

Johansson, R. (2002). Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen : En skolbildnings uppkomst, spridning och utveckling. Lund : Studentlitteratur

Johansson, R. (1997). Organisationer emellan : Om förhandlingar, makt och handlingsutrymme. Lund : Studentlitteratur

Borell, K. & Johansson, R. (1996). Samhället som nätverk : Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund : Studentlitteratur

Chapters in books

Eriksson, K. , Alirani, G. , Johansson, R. & Vylund, L. (2023). Policy development in Swedish crisis management : Restructuring of fire and rescue services. In A Modern Guide to the Multiple Streams Framework. Edward Elgar Publishing Ltd.. pp. 246-264.

Johansson, R. (2019). Att höra till, tillfälligt. In Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. pp. 33-47.

Johansson, R. (2009). Gränsöverbryggarna och de oorganiserade frivilliga : Olycksplatsen som mötesplats. In Från klass till organisation - en resa genom det sociala landskapet. Malmö : Liber förlag. pp. 190-208.  

Johansson, R. (2006). Nyinstitutionell organisationsteori - från sociologi i USA till socialt arbete i Sverige. In Organisation och omvärld : nyinstitutionell analys av människobehandlade organisationer. Lund : Studentlitteratur. pp. 17-46.

Johansson, R. & Grape, O. (2006). Ytterligare en svensk nyinstitutionalism?. In Organisation och omvärld : nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer. Lund : Studentlitteratur. pp. 203-218.

Borell, K. & Johansson, R. (2005). Det egna hemmet som andras arbetsplats. In Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. pp. 183-195.

Johansson, R. (2001). Organisation och nätverk. In Modern sociologisk teori. Lund : Studentlitteratur.

Borell, K. & Johansson, R. (1998). Den nätverksbaserade förvaltningsmodellen - exemplet Ädel. In Organisation och välfärdsstat. Lund : Studentlitteratur.

Johansson, R. (1998). Forskning om välfärdsstatens organisation. In Organisation och välfärdsstat. Lund : Studentlitteratur.

Johansson, R. (1998). Sociologin och organisationerna. In Mitthögskolan firar sociologin 50 år. : Dokumentation från en jubileumsdag.. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan).

Borell, K. , Johansson, R. & Lindqvist, R. (1998). Välfärdspolitikens nya organisatoriska sammanhang : Avslutning. In Organisation och Välfärdsstat. Lund : Studentlitteratur. pp. 180-190.

Borell, K. & Johansson, R. (1997). Begränsningar i nätverksanalysens kontextuella neutralitet. In Samba, hambo och jenka : Brasilien, Sverige och Finland i samma analys - en omöjlighet? : Festskrift med anledning av docent Yngve Mohlins 50-årsdag den 27/9 1996. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan).

Johansson, R. (1995). Förhandlingen som interaktionsform. In Samhällets väv. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan). pp. 107-152.

Johansson, R. (1995). Nätverk i närbild : Grundstenar och gränser, former och innehåll. In Samhällets väv : En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan). pp. 10-30.

Johansson, R. (1995). Organisationer och nätverk : några reflektioner. In Samhällets väv : En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan).

Ahrne, G. & Johansson, R. (1994). Between Organizations. In Social organizations : Interaction inside, outside and between organizations. London : Sage Publications.

Collections (editor)

Danielsson, E. (ed.) , Johansson, R. (ed.) , Olofsson, A. (ed.) & Öhman, S. (ed.) (2019). Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University  

Grape, O. (ed.) , Blom, B. (ed.) & Johansson, R. (ed.) (2006). Organisation och omvärld : nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer. Lund : Studentlitteratur

Borell, K. (ed.) & Johansson, R. (ed.) (1995). Samhällets väv : En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:29).

Conference papers

Johansson, R. , Danielsson, E. , Kvarnlöf, L. & Eriksson, K. (2018). Preconditions of emergence : Volunteerism in disaster response operations. Paper presented at the NEEDS conference, Amsterdam, Netherlands, March 21-23, 2018.

Johansson, R. (2017). At the boundaries of disaster response : Inclusion and exclusion of volunteers. Paper presented at the NEEDS 2, The 2nd Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, Copenhagen, May 17-19, 2017

Johansson, R. (2017). Dealing with uncertainty in temporary multi-organizational workplaces. Paper presented at the EGOS, European Group for Organization Studies, Köpenhamn, 6-8 juli, 2017

Danielsson, E. & Johansson, R. (2015). Interprofessional encounters in crisis situations?. Paper presented at the ESA Mid-term Conference, Prague, 24-28 of August, 2015

Johansson, R. (2014). Disaster, organization, and temporariness.. Paper presented at the XVIII International Sociological Association World Congress of Sociology. Yokohama, Japan, July 13th-19th.

Johansson, R. (2014). Organization and disaster studies: The significance of temporariness. Paper presented at the Sociologidagarna. Sveriges sociologförbunds förbundskonferens. Göteborg 10-12 mars 2014

Kvarnlöf, L. & Johansson, R. (2013). Boundary practices at incident sites: making distinctions between emergency personnel and the public. Paper presented at the The 11th conference of the European Sociological Association. Turin, August 28th–31st 2013

Danielsson, E. & Johansson, R. (2013). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the Åre Risk Event. 12-14 mars 2013.

Johansson, R. (2013). Uncertainty and temporal delimitation: The significance of temporary organization. Paper presented at the The 29th EGOS Colloquium. Montreal, Canada, July 4th–6th 2013

Johansson, R. (2012). Temporary organization as a form of social order.. Paper presented at the The 26th Conference of the Nordic Sociological Association. Reykjavik, Iceland, August 15th–18th 2012.

Johansson, R. (2012). Temporär organisering. Paper presented at the Sociologidagarna. Sveriges Sociologförbunds förbundsmöteskonferens i Stockholm den 15-17 mars 2012.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Collaboration between organizations : The influence of temporal and spatial conditions. Paper presented at the The 25th Conference of the Nordic Sociological Association, Oslo, August 4th-7th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Joint Staff for Emergency Response Operations. Paper presented at the The European Sociological Association Mid Term Conference "Risk, Uncertainty and Policy", Östersund, March 23rd-25th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the The 10th Conference of the European Sociological Association, Geneva,September 7th-10th 2011

Johansson, R. (2010). Professional Emergency Responders and Unorganized Volunteers: Incident Sites as Temporary Meeting Places. Paper presented at the Sveriges Sociologförbunds årsmöteskonferens i Halmstad

Johansson, R. (2009). Institutionell teori i Sverige: en gökunge? : Uppsats presenterad vid Sveriges Sociologförbunds årsmöte i Uppsala den 5–6 mars 2009.

Johansson, R. (2009). Institutionell teori i Sverige: ett hot? : Uppsats presenterad vid konferens på SCORE i Stockholm den 18 mars 2009.

Johansson, R. (2009). Professional emergency responders and unorganized volunteers: incident sites as meeting places : Paper presented at the 9th ESA Conference. Lisbon, Portugal, September 2nd–5th 2009. Paper presented at the 9th ESA Conference. Lisbon, Portugal, September 2nd–5th 2009

Johansson, R. (2007). Inter-organizational collaboration in response to crises : Papper presenterat vid konferensen European Sociological Association 8th Conference, Conflict, citizenship, and civil society, Glasgow, september 6.. Paper presented at the European Sociological Association 8th Conference, Conflict, citizenship, and civil society, Glasgow, September 6 2007

Hedman, N. O. , Johansson, R. & Rosenqvist, U. (2005). Organizational boundaries of home care services in Swedish old-age care : The 6th European Doctoral Conference in Nursing Science Maastricht, The Netherlands.

Johansson, R. (2002). Translation of Theories : The XVth ISA World Congress of Sociology. Brisbane, Australien. 7-13 juli 2002.

Johansson, R. (2001). Idéer som sprids om idéer som sprids. Nyinstitutionell organistationsteori i USA och Sverige : Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Uppsala 25-26 januari.

Borell, K. & Johansson, R. (1998). Flexibel nätverkssamverkan - exemplet Ädel : Sveriges sociologförbunds årsmöte, Göteborg 29-30 januari.

Borell, K. & Johansson, R. (1998). Old-Age Care in Implementation Networks : The 16th Conference of The International Association of Management, Chicago, USA, April 5 - 8.

Borell, K. & Johansson, R. (1998). Ädelreformen. Ett exempel på flexibel nätverkssamverkan? : Arbetsgruppen för ekonomisk sociologi och organisation, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Göteborg 29 - 30 januari.

Johansson, R. (1996). Organisationer som nätverk och som noder : Uppsats presenterad vid Sveriges Sociologförbunds årsmöte i Umeå den 1 2 februari 1996.

Johansson, R. (1996). The Organizational Contexts of Home Care in Sweden. On displacement and disappearance of boundaries : Paper, presenterat vid The 1st International Conference on Home Care: Developments and innovations. Jerusalem, 13 15 maj 1996.

Johansson, R. (1991). Blindness at the Boundaries of Bureaucracy. Control of Client-Oriented Work in Public Services : Paper, presenterat vid the 9th Annual Conference on Organisation and Control of the Labour Process. Manchester, England, 10-12 april 1991.

Johansson, R. (1989). Den byråkratiska relationen och den irriterade medborgaren : Uppsats presenterad vid Sveriges Sociologförbunds årsmöte i Stockholm den 2-4 februari 1989.

Johansson, K. & Johansson, R. (1987). Bevaka gränser eller hålla fasaden? En studie av försäkringskassornas lokalkontor.

Johansson, R. (1987). Struktur utan innehåll och innehåll utan struktur. Om två sätt att utarma byråkratibegreppet : Uppsats presenterad vid konferensen kring social forskning, socialpolitik och välfärdssamhälle i Täljöviken den 14-15 september 1987.

Doctoral theses

Johansson, R. (1992). Vid byråkratins gränser : Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete. Dis. Lund : Arkiv Förlag, 1992 (Arkiv avhandlingsserie : 39)

Other

Alirani, G. , Petridou, E. , Johansson, R. & Eriksson, K. (2022). Varför brinner skogen? Lokala svar på ett globalt problem.  

Reports

Kvarnlöf, L. , Danielsson, E. , Ekholm, S. , Eriksson, K. & Johansson, R. (2022). Frivilligheten och skogsbränderna sommaren 2018. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2022:1).  

Johansson, R. & Karlsson, R. (2016). Trust Management Framework. : EU‘s Horizon 2020 research project TRILLION, WP 3, D3.1..

Johansson, R. , Karlsson, R. , Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2015). Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap    

Johansson, R. (2013). Professional emergency responders and unorganized volunteers : incident sites as meeting places. Östersund : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2013:2).  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Ekroth, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & Olofsson, A. (2012). Forskningsöversikt: Bostadsbränder och socioekonomiska faktorer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Nordensten, C. , Aleljung, P. , Frisell, T. , Aaw, J. , Nyström, P. , Andersson, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & et al. (2012). Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : Observatörsrapport. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (MSB 424).    

Danielsson, E. , Johansson, R. & Borglund, E. (2011). Forskningsöversikt stabsarbete. Karlstad : Mynidgheten för samhällsskydd och beredskap  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Eliasson, L. (2011). Samverkan i praktiken. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB forskning ).    

Demarin, E. , Danielsson, E. , Eliasson, L. , Johansson, R. , Olofsson, A. , Sparf, J. & Öhman, S. (2010). Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris : Uppfattning, kommunikation och organisation..  

The page was updated 5/7/2021