Nina Eliasson

Save favourite

Publications

Articles in journals

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. , Lenner, L. & Lundgren, M. (2017). Boys' and Girls' written responses to PISA science questions. NorDiNa, vol. 13: 2, pp. 149-162.    

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. & Sørensen, H. (2017). The role of questions in the science classroom : how girls and boys respond to teachers' questions. International Journal of Science Education, vol. 39: 4, pp. 433-452.  

Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Karlsson, K. (2017). Verkliga vardagssammanhang i årskurs 4 eller kontextlös kunskap i årskurs 8? : Everyday life context in grade 4 or knowledge without context in grade 8. NorDiNa, vol. 13: 1, pp. 36-51.    

Eliasson, N. , Sørensen, H. & Karlsson, K. G. (2016). Teacher-Student Interaction in Contemporary Science Classrooms : Is Participation Still a Question of Gender?. International Journal of Science Education, vol. 38: 10, pp. 1655-1672.  

Conference papers

Hammarberg, N. (2010). Teacher Assessment in Science for the Compulsory School. In XIV IOSTE, International Organization for Science and Technology Education : Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Eliasson, N. (2017). Att kommunicera skolans naturvetenskap : ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation. Dis. (Comprehensive summary) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 260)  

Reports

Rasmusson, M. , Oskarsson, M. , Eliasson, N. , Lundgren, M. , Karlsson, K. G. , Fredriksson, U. , Pettersson, A. & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 - Bakgrund och metoder med exempel. Stockholm : Skolverket

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2014). PISA 2012 - Digital problemlösningsförmåga hos 15-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 406).  

Pettersson, A. , Oskarsson, M. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Sollerman, S. , Eliasson, N. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 398).  

Taube, K. , Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Karlsson, K. , Pettersson, A. , Ingemansson, I. , Hammarberg, N. , Oscarsson, M. & et al. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm : Fritzes (Internationella studier, Rapporter, Skolverket 352).