Avslutade projekt

Spara favorit 7 dec december 2015

Gastronomi, kulturarv och entreprenörskap inom turism

Det internationella forskningsprojektet Gastrocert är inriktat på forskning kring hur den lokala gastronomin kan vara ett sätt att utveckla och samtidigt skydda det lokala livsmedelssystemets kulturarv. Forskarna ska också studera småskalig livsmedelsproduktion kopplat till turismupplevelser.

Turism 3

Kunskapsdestinationen II - ett samverkansprojekt inom Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 har som övergripande syfte att skapa långsiktigt hållbara verktyg och modeller för samverkan inom besöksnäringen. Detta projekt ska ta fram en digital plattform för att ge näringens aktörer en ökad kunskap om gästens beteende och behov. Det handlar om att i samarbete med företag och destinationer utgå ifrån behov av kunskap som kan stärka deras konkurrenskraft.

Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway

Projektet, som finansieras av Energimyndigheten, studerar utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elbilar mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Forskarna ska studera mötet mellan elfordonsägare och laddinfrastruktur och peka på hinder och möjligheter för en hållbar utveckling av elfordon.

Turism 3

Kunskapsdestinationen Åre

Internet flödar av information om folks köpvanor och önskemål, men oftast används inte informationen till någonting. Nu har Åre blivit testort för ett nytt affärssystem som ska samla allt detta material och göra det tillgängligt för alla i turismbranschen. 

Turismnäringens tillväxt hotas av nyckfull arbetskraft

Förhoppningarna på den svenska turismnäringen är enorma. Branschen präglas av stabil tillväxt och en ännu större tillväxtpotential. Men de som jobbar i branschen ser den ofta som en tillfällig försörjningsmöjlighet i väntan på ett mer kvalificerat arbete. Det här fenomenet studeras närmare i ETOUR:s forskningsprojekt Turismens arbetsliv.

Trendspaning och omvärldsbevakning

Liksom andra branscher, har turismbranschen svårt att hänga med när turismtrender och beteenden förändras. Behovet av att kunna spana efter kommande trender, och utveckla en destination eller ett besöksmål därefter, är stort. Därför har ETOUR satsat på ta fram en modell för omvärldsbevakning – trendspaning på recept.

Den nya fjällupplevelsen

Projektet analyserar trender inom fjällturismen avseende aktiviteter, upplevelser, motiv, nytta samt mönster i tid och rum. Projektet kollar på hur ett ökat deltagande i event, sportarrangemang och inomhusfaciliteter påverkar framtida utveckling i fjällregionen, samt hur användning av ny teknik och sociala medier påverka bilden av fjällen.

Bortom konflikter i fjällen

Projektet undersöker hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika motsättningar kring planering, skötsel och nyttjande av Sveriges fjällområden.

Böcker, film och musik som turistmagnet

Potentialen hos populärkulturen som turistmagnet är stor. Det har ETOUR:s forskningsprojekt om populärkulturturism och event hittills visat. Nyckeln till framgång är att ta vara på intresset hos film-, bok- och musikälskarna. Kort sagt – fansen.