Baseline Evaluation: På plats

Spara favorit 21 okt oktober 2014

Evenemang som prioriterar omfattande satsningar på förbättringsarbete kan dra stor nytta av Baselin Evaluation: På plats™.

BE: På plats™ kopplar in Event Compass™ konsulter i datainsamlingen. Genom direkt observation kan vi leverera en djupare analys av evenemanget som verksamhet och som upplevelse. Som direkt följd av detta  kan vi därför också leverera ytterligare en nivå av rekommendationer.