Välkommen till den nationella arbetslivskonferensen, FALF 2016, som arrangeras av Mittuniversitetet på campus Östersund, 13-15 juni 2016. Temat för konferensen är:  Inkluderande och hållbart arbetsliv

Logotyp för FALF – forum för arbetslivsforskning

FALF 2016 – Inkluderande och hållbart arbetsliv

Sverige har liksom övriga nordiska länder länge stått modell för hur det goda arbetslivet bör gestalta sig. Det samtida svenska samhället och arbetslivet präglas emellertid av klyftor som är både socioekonomiska och geografiska. En utmaning för det inkluderande arbetslivet utgörs av en tilltagande konkurrens mellan människor, regioner, företag och organisationer. Vad ges en (självklar) plats i svenskt arbetsliv, på vilka villkor och vad utesluts? Konferensen välkomnar teoretiska, metodologiska och empiriska bidrag och perspektiv som vidgar våra vyer och hjälper oss att förstå de krafter som formar det moderna arbetslivet och som samtidigt kan bidra till en fördjupning av visionerna kring ett inkluderande och hållbart arbetsliv.

Call for abstracts öppnade i december 2015 och stängde den 15 mars 2016.

Konferensens huvudspråk är svenska, men sessioner kan ges på både svenska och engelska.

Välkommen till Mittuniversitetet campus Östersund 2016!

 

Organisationskommitté:

Stig Vinberg, rehabiliteringsvetenskap
Mikael Nordenmark, rehabiliteringsvetenskap
Kristina Zampoukos, kulturgeografi
Gunilla Olofsdotter, sociologi
Ingela Bäckström, kvalitetsteknik
Angelika Sjöstedt Landén, genusvetenskap
Lars- Åke Lindström, administratör
Pelle Fredriksson, kommunikatör 

Kontakt:

E-post till organisationskommittén:
falf2016@miun.se

Kontaktperson:

Stig Vinberg, Professor
Avdelningen för Hälsovetenskap
010-142 85 30
stig.vinberg@miun.se

Publicera din forskning

Tre tidskrifter ger ut specialnummer från konferensen

 

Arbetsmarknad & Arbetsliv ger möjlighet att medverka i ett specialnummer från konferensen. Manuset ska förutom att ha presenterats på konferensen röra området arbetsmarknad och arbetsliv. Skicka färdigt manus senast 29/8 2016 till Arbetsmarknad & Arbetsliv: a&a@kau.seManus ska vara skrivet enligt tidskriftens författarinstruktioner 

Arbetsliv i Omvandling ger möjligheten att få medverka i deras specialnummer från konferensen. Manuset ska ha presenterats på konferensen och röra området arbetsmarknad och arbetsliv i vid bemärkelse. Färdigt manus ska vara skickat senast den 29/8 2016 till Peter.Frodin@wts.lu.se.

"Special issue" i internationell tidskrift

Society, Health & Vulnerability är en internationell tidskrift som planerar en "Special issue" från konferensen. Manus ska ha presenterats vid konferensen under någon av de sessioner konferensen erbjuder. Färdigt manus skickas senast den 15/10 2016 till tidskriften. Läs mer om tidskriftens instruktioner

Key-note speakers

Key-note speakers FALF 2016

Läs mer om våra Key-note speakers:

  • Annika Härenstam

  • Christophe Vanroelen

  • Paulina de los Reyes

  • Steven Tufts

Sponsorer