Vad gör egentligen en forskare och vad forskas det om på Mittuniversitetet? Det får du reda på under vår Vetenskapsvecka som arrangeras i samband med det nationella evenemanget ForskarFredag. I år äger den rum digitalt den 20–24 september 2021.

Besök i forskningsmiljöerna barn ForskarFredag

I år fokuserar vi helt på barn och unga i årskurserna 2, 5 och 8, men vi har även två programpunkter för allmänheten, se rubrik nedan. Vi kommer att erbjuda digitala lektioner och aktiviteter. Lärare i Västernorrland, Jämtland eller Härjedalen? Nedan hittar du de aktiviteter som du redan nu kan skicka in en intresseanmälan till. Listan fylls på under augusti! Alla aktiviteter är digitala under rådande pandemi. Ett flertal av aktiviteterna arrangerar vi i samverkan med Technichus Science Center.
Alla lektioner är fullbokade!

 

Allmänhet

Årskurs 2

Årskurs 5

Årskurs 8

Om Forskarfredag

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 250 städer i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet. I år är evenemanget heldigitalt med anledning av Covid-19.

Läs mer om ForskarFredags nationella satsning här.
www.forskarfredag.se

Finansiärer och samarbetspartners 2021

Kontakt

Sofia de Wall

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428258

Läs mer