ForskarFredag! Välkomna 23-29 november

Vad gör egentligen en forskare och vad forskas det om på Mittuniversitetet? Det kan du få reda på under vår Vetenskapsvecka som arrangeras i samband med det nationella evenemanget ForskarFredag.

Samlingsbild_FF_1600x900.png

ForskarFredag arrangeras i Sundsvall och i Östersund. Vi satsar även i år på en hel Vetenskapsvecka för att fler målgrupper ska kunna lyssna till intressanta föreläsningar, ställa frågor om forskning och få en bättre bild av vad en forskare egentligen gör. ForskarFredag är helt kostnadsfritt och öppet för alla besökare.

Just nu pågår planeringen inför höstens evenemang. Forskarfredag brukar hållas i september varje år men detta år är det framflyttat till i slutet av november med anlening av Covid-19. Många av aktiviteterna kommer att bli digitala.  

Vad händer i Sundsvall?

Planering pågår. 

Vad händer i Östersund?

Planering pågår! 

Skolprogram

Planering pågår! 

Om Forskarfredag

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 250 städer i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet. I år är evenemanget framflyttat till i slutet av november med anledning av Covid-19.

Läs mer om ForskarFredags nationella satsning här.
www.forskarfredag.se

Massexperiment - Svinnkollen 2020

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Att minska svinnet är därför en viktig fråga för ett hållbarare samhälle. I Svinnkollen, ForskarFredags massexperiment 2020, kommer forskare från KTH, Högskolan Dalarna och företaget Consupedia att testa ett nytt, smart sätt att minska matsvinn. Och de behöver hjälp från Sveriges lärare och elever. En app och artificiell intelligens kommer att användas!

Läs mer

 

Kontakt

Sofia de Wall

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 82 58

Läs mer