Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

4.jpg

Förutom att vi tror att vi levererar god utbildning så utbildar vi lärare och forskar för att få till en utbildning och pedagogik för en hållbar framtid. Ett par exemplel på det är Duvkom – Digitalisering av utbildningsväsendet...och Hand in Hand som ska stärka den sociala, emotionella och interkulturella kompetensens hos såväl elever som skolpersonal.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen GOD UTBILDNING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 6 svenska sidor som är taggade med GOD UTBILDNING. Innehållet kan variera beroende på språk.

HAND in HAND

Projektets huvudbudskap: Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.

Kvalitet i förskolor

Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbe...

Barnens universitet ska locka till högre studier

I projektet Barnens Universitet vill Mittuniversitetet inspirera till högre studier redan i grundskolan. Satsningen på barnen grundar sig i att övergången till högre studier är relativt låg i...