Rent vatten och sanitet för alla

Spara favorit
Globala målen

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Hållbar marksanering och bioremediation av förorenad mark samt fällningsdammar i mittsverige är två exempel på forskningsprojekt som drivs av Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 1 svensk sida och 2 engelska sidor som är taggade med RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA. Innehållet kan variera beroende på språk.