Gamla bildbanksbilder

Grafisk design, 180 hp

I utbildningen är det design för ett hållbart samhälle som står i fokus. Grafisk design 180 hp är nischad mot förpackningsdesign och handlar om att formge idéer som gör skillnad. Kurser och projekt inom digital design går som en röd tråd i utbildningen vilket speglar branschens utveckling.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 25
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-H2091
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Goda kunskaper i grafisk design både som teori och praktik, och därmed fördjupad förståelse om vetenskapliga undersökningar och designprocessen, är en förutsättning för att kunna fatta medvetna och relevanta designbeslut.

Under utbildningen varvas teoretiska moment med designprojekt, där tyngdpunkten ligger på undersökningar, kreativitet och formkänsla. Du lär dig bland annat typografi, layout, illustration, bildhantering, förpackningsdesign, bokformgivning, magasinsdesign, digital design och designmetodik. Kunskaper om digital bild, webbdesign, user experience och motion design gör att du kan analysera och utveckla kreativa digitala designlösningar. I utbildningen ingår också en praktikperiod där du får lära dig hur den kreativa processen fungerar i branschen. Även internationella samarbeten är ett viktigt inslag i utbildningen och sedan flera år tillbaka har vi till exempel ett samarbete med Japan.

Vi tycker att det är viktigt med socialt ansvar och den inverkan som all design och visuell kommunikation har på samhället. Därför har vi under utbildningen fokus på ett hållbart samhälle när vi jobbar med kreativa designlösningar. Ett exempel är att i det självständiga arbetet förhålla sig till och värdera designproblem, designprocesser och designlösningar med koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bra design bidrar till ömsesidig förståelse och på lång sikt en bättre värld.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet grafisk design. Den engelska översättningen är Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som grafisk formgivare, grafisk designer, förpackningsdesigner, Art Director (AD), Creative Director (CD) eller magasins- eller bokformgivare.

Arbetslivskontakt

Programmets nära samarbete med olika företag gör att du både under praktikperioden och under utbildningen i övrigt får möta yrkesverksamma formgivare och designers i flera olika projekt. Eftersom du kommer att arbeta med riktiga designuppdrag i vissa kurser får du alltså flera chanser att lära dig mer om både uppdragsgivare, bransch och samhället. Relationen till alumner är betydelsefull, och tidigare studenter i grafisk design återkommer kontinuerligt som gästföreläsare och handledare i olika kurser och projekt.

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-22