Innovationskraft i de gröna näringarna

Spara favorit 28 jun juni 2016
Humaniora

Syftet med GRENI är att utveckla och stärka de gröna innovationsmiljöerna i mitt-Norden. Projektet syftar till att utveckla mer kunskap om vad som driver och utvecklar gröna innovationer både genom innovationssystem i omgivningen samt hos entreprenören på individnivå.

Projektägare Nord Universitet och Mittuniversitetet

Kontakta GRENI

Projektkoordinator
Anna Sörensson
E-post: anna.sorensson@miun.se
Tfn: 010-142 82 53

Ny logga interreg 2017 Sverige Norge logo logotyp

Samarbetspartners

GRENI-2 logotyper