Humaniora, historia

Sidor för dig som studerar magisterutbildningen i historia (60 hp, kurskod HHISA)

Allmän information

Här finns grundläggande information om magisterprogrammet i historia. Mer detaljerad information rörande de enskilda kurserna kommer att delges i Mittuniversitetets lärplattform Moodle, där varje kurs har varsin kursyta. Ni får tillgång till kursernas Moodlesidor strax före respektive kursstart, under förutsättning att ni är registrerade. (Information om registrering på kurser finns här.)

 

Programmets uppläggning 2020/2021

I magisterutbildningen i historia ingår fem olika kurser. I några av dem kommer ni som läser programmet att samläsa med personer som sökt dem som fristående kurser:

Humanistisk vetenskapsteori (7,5 hp), v. 36–40
Teori- och metodkurs (7,5 hp), v. 41–45
Examensarbete (30 hp), varierande takt från v. 41 och läsåret ut
Humaniora och bildning (7,5 hp), v. 3–7
Empiriskt forskningsfält (7,5 hp), v. 8–12

 

Att tänka på inför höstterminen 2020

Glöm inte att vara ute i god tid med att införskaffa kurslitteraturen. Den första kursen, Humanistisk vetenskapsteori, börjar redan terminens första dag. Ni som har möjlighet får gärna tjuvstarta genom att läsa Bengt Hanssons Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden före dess.

 

Ny betygsskala från vårterminen 2021

Ämnet historia har beslutat att införa en ny betygsskala från och med vårterminen 2021, från den sjugradiga (A–F) till den tregradiga (VG/G/U). Det som avgör är när kursen startar – med andra ord kommer kursen Examensarbete (magisteruppsats) att betygsättas enligt det gamla systemet, även om den till stor del genomförs under vårterminen 2021. Alltså, dessa betygsskalor gäller för respektive kurser:

Den sjugradiga: Humanistisk vetenskapsteori, Teori- och metodkurs, Examensarbete

Den tregradiga: Humaniora och bildning, Empiriskt forskningsfält

 

Utbildningsplan och kursplaner

Kontakt

Programansvarig: Samuel Edquist

Frågor som specifikt rör de enskilda kurserna kan riktas till respektive kursansvariga:

 

Ämnets studentrepresentant kontaktas om du/ni vill lyfta frågor om utbildningen till ämneskollegiet.

Programansvarig

Samuel Edquist

Professor|Professor

010-142 78 96