Seminarium: Digital samverkan och Interoperabilitet

Spara favorit 9 jul juli 2018
Digital archive

Utvecklingen av det digitala samhället är krävande och ställer stora krav på de medverkande. Det handlar om hur vi samverkar när vi skapar och hanterar den information som är en förutsättning för ett digitaliserat/digitalt samhälle. Vi måste samverkan i allt högre utsträckning och utbyta data/information i allt större omfattning. Seminarium är baserad på ISERV-projektets forskning av e-tjänster.

Var?

Mittuniversitetet, campus Sundsvall, E-huset, Sal E408

När?

Torsdag 23 november 2017

Program

9:50-10:10  Fika

10:10-10:15  Välkommen

10:15-11:20  Data, information, kunskap och trädgårdsarbete. Varför känns allt trasigt överallt hela tiden? CIO Peter Krantz, Kungliga biblioteket

11:30-12:00  Det som föds digitalt ska kunna bevaras digitalt – E-tjänstens utveckling med fokus på återanvändande av information. Doktorand Erica Hellmer, Mittuniversitetet.

12:00-12:10  Frågor och diskussion

12:10-13:10  Lunch

13:10-13:40  Energimarknaden står inför stora utmaningar: En gemensam elmarknad och elhub kräver interoperabilitet. Universitetslektor Håkan Sundberg, Mittuniversitetet.

13:40-14:00  Fika

14:00-14:30  Hur bevarar vi stora stora informationsmängder i samband med stora infrastrukturprojekt (t.ex tåg- och vägbyggen). Universitetslektor Göran Samuelsson, Mittuniversitetet

14.30-15.00  Kan man se några gemensamma dragen i digitaliseringen och hur knyter vi ihop de röda trådarna i ISERV-projektet. Projektledare Mikko Ahonen, Mittuniversitetet

15.00-15:15  Avrundande diskussion

Priset av seminarium: 350 kronor. Inkluderar lunch och kaffe. Sista datum för anmälan: den 20 november 2017.