Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Nilsson

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1428186

Andreas Larsson

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1427924

Anita Zetterström

Produktionsekonom|Production Management Officer

010-1428732

Anna Lundgren

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1428797

Anna Lundin

Produktionsekonom|Production Management Officer

010-1428510

Anna Parment

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1427926

Anna-Karin Odelberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1427911

Ann-Kristin Ringdahl

Produktionsekonom|Production Management Officer

010-1427922

Ann-Marie Högberg

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1428046

Beatrice Ohlsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1428458

Benita Elofsson

Produktionsekonom|Production Management Officer

010-1428024

Camilla Åström

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1428332

Cecilia Bergståhl

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1428769

Christina Sandström

Ekonomichef|Director of Finance

010-1427870

Daniel Westerlund

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1428685

Diana Svärd

Produktionsekonom|Production Management Officer

010-1428656

Eva Karlsson

Förvaltningsekonom|Financial Officer (Administration)

010-1428727

Eva Sköld

Fakultetsekonom/Controller|Faculty Financial Officer/ Controller

010-1428939

Ingrid Hallberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1427955

Jokka Flaming

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1427936

Lena Jadekrantz

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1428940

Lena Johansson

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1428891

Marie Edholm

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1427933

Marittha Olsson

Produktionsekonom|Production Management Officer

010-1428090

Marja Carlsson

Produktionsekonom|Production Management Officer

010-1428420

Per-Richard Lindgren

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1428643

Pia Bylander

Fakultetsekonom/Controller|Faculty Financial Officer/ Controller

010-1428699

Thomas Nilsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1428374

Tobias Eklund

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1427840

Tobias Karlsson

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1427910