Integration, inkludering, flyktingfrågor

Experter med kunskaper om integration ur olika synvinklar.

MI7A4683.jpg

Experter integration, inkludering och flyktingfrågor

Minna Lundgren

Minna Lundgren är doktor i sociologi och forskar bland annat om frågor som rör internationell migration med fokus på internflyktingar och etniska konflikter, Kaukasus (framförallt Georgien/Abkhazie...

Katarina Girtili Nygren

Katarina Girtili Nygren är docent i sociologi – forskar bland annat om EU-migranters situation, Svenska kommuners hantering av EU-migranter kopplat till risk och trygghet.

Örjan Sundin

Örjan Sundin är professor i psykologi och forskar bland annat om posttraumatisk stress, integration och livskvalitet, metoder för välbefinnande, modell för mottagande.

Gustav Lidén

Gustav Lidén är docent i statsvetenskap. Forskar bland annat om etableringsreformen på regional nivå, invandring till jobb, flyktingars livssituation. Lokal flyktingpolitik och användningen av...

Anna Olofsson

Professor Anna Olofsson - samarbetsprojektet ”Innanförskapsakademin”: en introduktion av nyanlända på arbetsmarknaden genom anpassade insatser.

Jessica H Jönsson

Jessica H Jönsson, doktor i socialt arbete, forskar bland annat om globala sociala problem och lokala konsekvenser, internationell migration samt flyktingmottagande och socialt arbete.

Mats Blid

Mats Blid, doktor i socialt arbete, forskar bland annat om hemlöshet och utvärdering av nya metoder för att bättre inkludera hemlösa och immigranter.

Eija Viitasara

Docent Eija Viitasara forskar bland annat om äldre migranters hälsa och välbefinnande. Det sker i samarbete med forskarna Bahareh Eslami, professor Gloria Macassa och professor emeritus Joaquim...

Heidi Carlerby

Heidi Carlerby, doktor i hälsovetenskap forskar bland annat om hälsokommunikation som en del av samhällsorienteringen för nyanlända, hälsofrämjande aktiviteter samt forskning om nyanlända i relatio...