Skolfrågor och pedagogik

Spara favorit 29 jun juni 2016
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Experter i skolfrågor och pedagogik.

Skolfrågor och pedagogik

Maria Rasmusson

Maria Rasmusson

Maria Rasmusson forskar om läsförståelse. Har bland annat fördjupat sig i digitalt läsande.

Gunnar Berg

Gunnar Berg forskar om klassrums- och skolorienterat ledarskap i skolan samt skolkultur och skolans uppdrag. Har även kunskaper om skolans kommunalisering.

Magnus Oskarsson

Magnus Oskarson är nationell projektledare för PISA (Programme For International Assessment). Hans forskning innefattar jämförande studier av elevers kunskap och kompetens samt deras intresseområden och attityder till skolan och naturvetenskap. Klassrumsforskning om språket och skolans naturvetenskap