Forskare testar ovanlig metod när turismens klimatavtryck ska minska

Tor 08 okt 2020 08:00

Experimentell design och ett unikt simuleringslabb är några av inslagen i ett nytt projekt där forskare vid turismforskningscentret ETOUR ska hitta lösningar för att minska turismnäringens klimatavtryck.

RCR Lab
Forskarna ska bland annat använda undersökningar och simuleringar i risk- och krisforskningslabbet, RCR Lab, för att hjälpa turismnäringen. Foto: Tina Stafrén.

– Turismnäringen i Sverige domineras av småskaliga entreprenörer som är viktiga, inte minst för landsbygden. Mindre aktörer är ofta intresserade av att utveckla sina verksamheter mot en hållbar affärsmodell, men saknar många gånger resurser för att testa olika lösningar och deras möjliga konsekvenser på turistmarknaden och det vill vi åtgärda, säger Lusine Margaryan, projektledare och forskare vid ETOUR, Mittuniversitetet. 

Projektet fokuserar på behov och utmaningar hos naturturismentreprenörer i glesbygd och har tilldelats 1,3 miljoner kronor från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och beräknar att starta under sommaren 2021 och därefter pågå i två år framåt.

– Vårt mål med projektet är att hjälpa mindre företag i turismnäringen genom att jobba tillsammans med dem och hitta innovativa lösningar för att minska deras klimatavtryck. På sikt vill vi bidra till att förändra konsumentens beteende, säger Lusine Margaryan.

Forskarna kommer att använda sig av experimentell design, en forskningsmetod som i dagsläget är ovanlig inom turismvetenskap, och man väljer att bedriva sina undersökningar i risk- och krisforskningslabbet, RCR Lab, på Mittuniversitetet. Simuleringslaboratoriet erbjuder en rad olika möjligheter, exempelvis videosimulering, animation, ljud och vibrationer.


Lusine Margaryan, forskare vid turismforskningscentret ETOUR. Foto: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet.

– Det här ger oss flera fördelar såsom hög validitet och stabilitet samt möjligheter att nå insikter som inte är möjliga genom andra forskningsmetoder. Genom att testa olika scenarier i labbet kan vi utvärdera kundens beteende och därmed anpassa förutsättningarna som leder till minskat klimatavtryck, säger Lusine Margaryan.

Forskarna vid ETOUR kommer att samarbeta med företag och aktörer i Järvsö, Hälsingland, som strävar efter att bli Sveriges första eko-certifierade destination. Projektpartners är Destination Järvsö AB, Stenegård kulturcenter och Järvzoo djurpark.

– Branschen fokuserar ofta på att anpassa sig till klimatförändringarna istället för att minska klimatavtrycken, vilket är två helt olika strategier. Men vi har valt att arbeta med hur vi kan minska klimatavtrycket och målet är att våra resultat blir användbara för mindre aktörer både i Sverige och utomlands, säger Lusine Margaryan.

Här kan du läsa mer om RCR Lab. 

Kontaktperson:
Lusine Margaryan, forskare vid turismforskningscentret ETOUR och universitetslektor vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, lusine.margaryan@miun.se, 010-142 80 75

Läs mer


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-11-01