Studenter prisade för uppsats om vård i livets slutskede

Fre 10 dec. 2021 11:48

Jenny Westling och Patricia Bergman får dela på ett stipendium på 10 000 kronor från Mellannorrlands Hospice för sin kandidatuppsats. Uppsatsen handlar om existentiella samtal vid livets slut.

Varmt omhändertagande

Två studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet har belönats för sin kandidatuppsats. De får dela på ett jubileumsstipendie i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice.

Kandidatuppsatsen: ”Existentiella samtal vid livets slut: sjuksköterskans erfarenheter – en litteraturöversikt” av Jenny Westling och Patricia Bergman premieras med 10 000 kr att dela lika mellan författarna.

Stipendiet brukar delas ut i samband med en högtidlig ceremoni, men i år liksom i fjol ställs den in på grund av den rådande coronapandemin. I stället tillkännages det på detta vis.

Kriterier för Jubileumsstipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice uppsatserna:

  • ​​bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård
  • har vetenskaplig grund
  • är innovativt
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Stipendierna instiftades 2017 när verksamheten vid Mellannorrlands Hospice i Sundsvall firade sitt tioårsjubileum. Sedan dess belönas examensarbeten i form av kandidat- och magisteruppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård.

Stipendierna utlyses av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice en gång årligen och är på totalt 25.000 kronor: 10.000 kr för kandidatuppsats och 15.000 för magisteruppsats. I år nominerades ingen magisteruppsats.

Kontaktpersoner:
Ulla Näppä, programansvarig grundutbildning, Institutionen för Omvårdnad, 010-142 82 65, ulla.nappa@miun.se
Matthias Brian, specialistläkare i palliativ medicin och en av grundarna till Mellannorrlands Hospice, 070-362 70 19, matthias.brian@telia.com

Läs mer


Sidan uppdaterades 2022-06-08