Forskningsprojekt från Mittuniversitetet på IVAs 100‑lista

Ons 12 maj 2021 08:14

När Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterar årets 100-lista finns ett forskningsprojekt från Mittuniversitetet med.

Renyun Zhang
Renyun Zhang, docent i nanoteknik vid Mittuniversitetet. Foto: Inger Axbrink, Mittuniversitetet.

De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor potential att komma till faktisk nytta. Fokus är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser.

Forskningsprojektet ”Fully green energy harvester” är ett av de utvalda projekten och det leds av Renyun Zhang. Projektet handlar om att använda cellulosabaserade material från naturliga produkter för att tillverka triboelektriska nanogeneratorer (TENG) som kan lagra energi från mekaniska rörelser. Tänkbara användningsområden kan vara självdrivna sensorer inom IoT, inom hälsovård och säkerhet. Eftersom allt material är miljövänligt har triboelektriska nanogeneratorer mindre miljöpåverkan. Den materiella karaktären gör systemet kostnadseffektivt och det är lätt att skala upp för industriell produktion på grund av den stora materialtillgången.

− Tänk dig att den här tekniken skulle gå att implementera i en mobilladdare som du bär med dig. Då skulle telefonen kunna laddas tack vare vibrationerna från dina fotsteg. Eller så kan en vägbelysning lysa upp tack vare vibrationerna från rörelseenergin som uppstår när fordon kör förbi, säger Renyun Zhang, docent i nanoteknik vid forskningscentret FSCN.

− Det är ett jättespännande projekt där vi också ser att tekniken kan stödja de globala behoven som en hållbar energiomvandlingsteknik för framtiden, säger Sten Wigert, innovationsrådgivare Mittuniversitetet.

Valet av tema för årets 100-lista är en direkt följd av coronapandemin

En stor del av de utmaningar som pandemin orsakar är kopplade till krisberedskap och vår förmåga att hantera kriser. Men forskningen på årets 100-lista är inte begränsad till pandemier, utan adresserar också andra samhällsövergripande kriser så som krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, eller vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

De 51 forskningsprojekten på IVAs 100-lista 2021 är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling.

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Se hela årets 100-lista

Kontaktpersoner:
Renyun Zhang, docent i nanoteknik vid forskningscentret FSCN, 010-142 82 84, renyun.zhang@miun.se
Sten Wigert, innovationsrådgivare Mittuniversitetet, 010-142 79 81, sten.wigert@miun.se


Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-06-19