Ledin, MacEachen, Akner Koler och Lindström – nya hedersdoktorer

Ons 14 jul 2021 10:05

Musikern Tomas Ledin, professorerna Ellen MacEachen och Cheryl Akner Koler samt före detta forsknings- och utvecklingschefen Lars-Åke Lindström har utsetts till nya hedersdoktorer vid Mittuniversitetet 2021.

Musikern Tomas Ledin, professorerna Ellen MacEachen och Cheryl Akner-Koler samt före detta forsknings- och utvecklingschefen Lars-Åke Lindström
Mittuniversitetets nya hedersdoktorer 2021. Foto: Ricky Tillblad m fl.

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser inom något av Mittuniversitetets områden eller för den region där Mittuniversitetet verkar. Hedersdoktoratet innebär att de utsedda personerna kan titulera sig som doktor.

– Vi är mycket glada att två framstående representanter för sina områden har tackat ja till sina utnämningar. Tomas Ledin har med sin långa och framgångsrika karriär och sitt samhällsengagemang varit viktig för våra regioner och Ellen MacEachen, internationellt känd professor i arbetsliv och hälsa, är verksam inom ett mycket aktuellt och för vår forskning viktigt område, säger Anna Olofsson, dekan, fakulteten för humanvetenskap.

– Det är av stort värde att få lyfta fram Cheryl Akner Koler och Lars-Åke Lindström som hedersdoktorer. Deras engagemang och kunskap har på olika sätt givit avtryck i Mittuniversitetets verksamhet och i fakultetens forskning och utbildningar, säger Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Som en följd av den pågående pandemin skjuts årets akademiska högtid fram till våren 2022 och de nya hedersdoktorerna installeras därför 25 mars vid Akademisk högtid i Östersund.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap

Tomas Ledins inflytande inom den svenska kultursektorn är omfattande. Han har under många decennier varit framgångsrik och hans musik fortsätter att sätta sin prägel på generationer av svenskars uppväxt och vuxenliv. Hans aktivitet i viktiga samhällsfrågor är väldokumenterad genom hans engagemang mot rasism och främlingsfientlighet, ibland annat stiftelsen Artister mot nazister och kören The Rockin Pots. Genom att utse Tomas Ledin till hedersdoktor vill Mittuniversitetet befästa hans unika nationella kulturella avtryck, hans tydliga samhällsengagemang och de starka banden till regionen sedan födsel och uppväxt.

Ellen MacEachen är en mycket meriterad professor inom sitt område såväl i Kanada som internationellt. Hennes forskning handlar om hur arbetsliv och välfärdssystem utifrån ett organisationsperspektiv kan förbättras och anpassas till vår globala och snabbt föränderliga ekonomi. Genom ett nära samarbete med Mittuniversitetet drivs också ett arbete för att sjösätta en internationell distanskurs inom ämnesområdet arbetsliv och hälsa. Att utse professor Ellen MacEachen till hedersdoktor innebär att Mittuniversitetet uppmärksammar en respekterad forskare, en flitigt anlitad expert av det kanadensiska hälsoministeriet som därutöver också byggt upp ett ansenligt forskningscentrum vid University of Waterloo.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Cheryl Akner Koler, professor vid institutionen för design vid Konstfack, Stockholm, är en pionjär inom konstnärlig forskning med sin doktorsavhandling Form & Formlessness samt som projektledare för flera forskningsprojekt inom det estetiska området. Hennes metodik och analyssätt ger en plattform av stark förståelse för formutveckling inom designområdet och är väl förankrat på Mittuniversitetets masterutbildning ”Design for All” där hon verkat som gästlärare. Utnämningen av Cheryl Akner Koler till hedersdoktor synliggör hennes stora betydelse för utvecklandet av formämnet och designutbildning i Sverige och internationellt. 

Lars-Åke Lindström har under många år engagerat sig för Mittuniversitetets utveckling inom forskning som utbildning. Främst genom sina roller som forsknings- och utvecklingschef inom bland annat SCA och Sunds Defibrator Industries AB, men också som adjungerad professor. Hans insatser som partner och medfinansiär präglas av högt engagemang – en egenskap som också sträckte sig in i samverkansprojekt vars syfte var att utveckla det regionala skolsystemet. För en bred och djup gärning för universitetets utveckling utnämns härmed Lars-Åke Lindström till hedersdoktor.

Kontaktperson kring Akademisk högtid:
Pär Olausson, ceremonimästare, 010-142 85 47, par.olausson@miun.se

Kontaktpersoner kring hedersdoktorerna:
Anna Olofsson, dekan, fakulteten för humanvetenskap, 070-680 30 32, anna.olofsson@miun.se
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, 010-142 87 39, hans-erik.nilsson@miun.se

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19