Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun satsar på framtidens välfärd

Tor 01 jul 2021 11:15

Ett nytt fyraårigt samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet tar sikte på att skapa en helt ny forskningsmiljö kring framtidens vård och skola. I ett första skede satsar parterna totalt drygt två miljoner kronor.

Sundsvall

− Vårt långsiktiga mål är att skapa en stark, innovativ och hållbar forskningsmiljö för framtidens välfärd. Det ska borga för högkvalitativa utbildningar som bidrar till att säkra regionens kunskaps- och kompetensförsörjning inom vård och skola, säger Malin Rising Holmström, docent och ämnesansvarig i omvårdnad på Mittuniversitetet.

Arbetet sker inom ramen för ett program kallat Framtidens Välfärd: Vård och Skola och totalt investeras drygt två miljoner kronor under perioden. Programmets struktur och innehåll har arbetats fram under en längre tid genom ett nära samarbete mellan institutionerna för omvårdnad och utbildningsvetenskap och förvaltningar från Sundsvalls kommun.

Ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt kommer att knytas till programmet och redan nu finns flera pågående sådana med fokus på vård och skola. Ambitionen är också att knyta fler kommuner i regionen till projektet. Det finns även planer på att utveckla ett traineeprogram inom ramen för programmet, för att ytterligare bidra till framtida kompetensförsörjning.

− Vi vill att satsningen ska ge ny kunskap om hur en god kommunal vård och skola kan organiseras för framtidens välfärd. Så att vi, som kommun, på ett sammanhållet sätt kan möta människors behov med proaktiva insatser i ett livslångt perspektiv, säger Bodil Hansson, (s), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun.

Målet är att samarbetet ska leda till att Framtidens Välfärd: Vård och Skola blir en stark miljö inom omvårdnad och pedagogik, vilket kan skapa lokala, regionala, nationella och internationella avtryck i såväl forskning, utbildning och utveckling. Målsättningen är också att satsningen ska leda till ett flertal publiceringar av forskningsresultat i internationella tidskrifter.

− Det unika med detta program är bryggan mellan omvårdnad och pedagogik och det spår vi kallar hälsa och lärande. Där finns gemensamma forsknings- och utvecklingsområden, som kommer att ge synergieffekter både mellan de akademiska disciplinerna och inom kommunen, säger Lena Boström, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Samverkansprojektet startar 1 juli 2021 och pågår till 30 juni 2025.

Läs mer om samverkansprogrammet

Kontaktpersoner:
Malin Rising Holmström, docent och ämnesansvarig i omvårdnad på Mittuniversitetet, Malin.Rising-Holmstrom@miun.se, 010-142 84 23
Lena Boström, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet, lena.bostrom@miun.se, 010-142 82 63
Pål Christensson, utredare, Sundsvalls kommun, pal.christensson@sundsvall.se
072-146 61 10
Annika Eriksson, områdeschef, Sundsvalls kommun (Områdeschef Öst, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård), annika.g.eriksson@sundsvall.se, 060-19 12 86


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19