Framtidens Välfärd: Vård och Skola

Programmets mål är att bana väg för större satsningar med möjlighet att utveckla en stark forskningsmiljö, som med koppling till högkvalitativa utbildningar kan säkra kunskaps- och kompetensförsörjning, men också generera ny kunskap om hur vård och skola kan organiseras för framtidens välfärd.

Två personer tittar på utsikten över Campus Sundsvall från Norra berget.
Fotograf: Evelina Ytterbom

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Pågående forskningsprojekt

Barn- och Ungdomsentrén i Västernorrland

Barn och Ungdomsentrén (BUE) i Västernorrland startade i februari 2022 och syftet är att möta barn och ungdomar i ett tidigt skede via digitala vårdmöten för att förebygga och motverka negativ...

Berikande Utmaning

Detta är ett projekt i samverkan med Härnösands kommun och Technichus Science Center i enlighet med samverkansavtalet. Syftet är att öka kunskapen om särskilt begåvade elever, deras behov och...

Främja närvaro - förebygga frånvaro

Projektet syftar till att lärare, rektorer och övrig skolpersonal vid två pilotskolor samt vid kommunens övriga skolor ska utveckla sitt arbetssätt och sina rutiner gällande att förebygga, upptäcka...

Jämställdhet och genus i förskolan

Projektet är ett samarbete mellan MIUN och förskolor i Timrå kommun inom ramen för Samverkansavtalet och programmet Framtidens välfärd: Vård och Skola

Läslust - Strategier för ökad läsmotivation

Detta forsknings- och utvecklingsprojekt syftar till att utveckla och pröva arbetssätt, verktyg och strategier för att öka elevers läslust. Projektet genomförs i samarbete med personal vid Böle sko...

Läslust i fritidshem

Projektet är ett samarbete mellan MIUN och Brännaskolan i Härnösands kommun inom ramen för Samverkansavtalet och programmet Framtidens välfärd: Vård och Skola.

Omvårdnad – Trygg digitalt?

Projektet avser följeforskning av Digital God Nära Vård – där digitalisering implementeras vid omsorg och/eller vård i hemmet.

Omvårdnad – Trygg hemgång

Syftet är att utvärdera hur teamsamverkan i samband med hemgång från sjukhusvård kan påverka personen och dess närståendes upplevelse av trygghet, kontinuitet, lättillgänglighet, delaktighet, tillt...

Tillsammans för ökad skolnärvaro

Detta är ett projekt i samverkan med Ånge kommun i enlighet med samverkansavtalet. Projektet syftar till att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro genom flera parallella satsningar inom...
Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun. Härnösands kommun 16x9 Nordanstigs kommun logotyp Timrå Kommun 16x9 Ånge kommun logotyp

Sidan uppdaterades 2024-02-20