Programmet Framtidens Välfärd: Vård och Skola

Programmets mål är att bana väg för en större satsning med möjlighet att utveckla en stark forskningsmiljö, som med koppling till högkvalitativa utbildningar kan säkra kunskaps- och kompetensförsörjning, men också generera ny kunskap om hur vård och skola kan organiseras för framtidens välfärd.

Två personer tittar på utsikten över Campus Sundsvall från Norra berget.
Fotograf: Evelina Ytterbom

Programmets syfte är att skapa en stark och hållbar samverkansmiljö för Framtidens Välfärd: Vård och Skola tillsammans med Sundsvalls kommun. Programmet Framtidens Välfärd: Vård och Skola ska utgöra en bas i byggandet av en stark miljö inom omvårdnad och pedagogik.

I programmet möts Mittuniversitetets och Sundsvalls kommuns verksamheter i en samverkansmiljö profilerad för forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för framtidens vård och skola. Ett annat mål är att utveckla en stark forskningsmiljö med koppling till högkvalitativa utbildningar som kan säkra kunskaps- och kompetensförsörjning, men också generera ny forskning och kunskap om hur vård och skola kan organiseras för framtidens välfärd.

Med utgångspunkt i Sundsvalls kommuns behov och omvärldsbevakning har följande tre områden definierats:
1) En god och nära vård
2) En skola för alla
3) Hälsa och lärande (inklusive kompetensförsörjning och ledarskap i vård och skola).

Inom programmets ram ska Mittuniversitetet tillsammans med Sundsvalls kommun skapa lokala, regionala, nationella och internationella avtryck i såväl forskning, utveckling och utbildning inom fyra år.

Från lärosätet ingår Institutionen för omvårdnad (OMV) och Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV). Vi som arbetar i programmet är pedagoger, adjunkter, sjuksköterskor, rektorer, disputerade forskare och doktorander. Vår forskning är praktiknära och har fokus på att skapa en stark och en hållbar samverkansmiljö för forskning och utveckling med relevans för framtidens vård och skola. En viktig ambition i programmet är att bygga upp det gemensamma spåret, hälsa och lärande, vilket berör exempelvis elevhälsa, men även andra frågor som rör de två professionsutbildningarna. 

Aktuellt

Mittuniversitetet bjuder in till en workshop i två delar den 4 oktober och den 25 oktober. Syftet med dagen är att identifiera möjliga samverkansprojekt för att utveckla Framtidens Välfärd: Vård och Skola, samt att få ökad förståelse för Sundsvalls kommuns behov.

Läs inbjudan till workshopen

För närvarande finns följande samverkansprojekt med kopplingar till programsatsningens tema

Stöd vid demens

Motivation för lärande hos yngre barn

Motivation i gymnasieskolan 2.0

 

 

Läs en beskrivning av programsatsningen Framtidens Välfärd: Vård och Skola (PDF)

Fakta

Projektperiod

210701-250630

Kommunsamverkan

Projektledare

Lena Boström

Professor|Professor

010-1428263

Malin Rising-Holmström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428423