Framtidens Välfärd: Vård och Skola

Programmets mål är att bana väg för större satsningar med möjlighet att utveckla en stark forskningsmiljö, som med koppling till högkvalitativa utbildningar kan säkra kunskaps- och kompetensförsörjning, men också generera ny kunskap om hur vård och skola kan organiseras för framtidens välfärd.

Två personer tittar på utsikten över Campus Sundsvall från Norra berget.
Fotograf: Evelina Ytterbom

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required
Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, L. , Bostedt, G. & Håkansson Lindqvist, M. (2022). Den allvarliga lärarbristen i Sverige – hur kunde detta hända och vad kan vi göra?. Paideia, : 22, ss. 6-20.

Boström, L. , Elvstrand, H. & Orwehag, M. (2022). Didactics in school-age educare centres – An unexplored field but with distinctive views. Social Sciences & Humanities Open, vol. 6: 1    

Kjällman Alm, A. , Hellzén, O. & Norbergh, K. (2014). Experiences of long-term ongoing structured support in early stage of dementia – a case study. International Journal of Older People Nursing, vol. 9: 4, ss. 289-297.  

Åhslund, I. (2021). How Students with Neuropsychiatric Disabilities Understand Their Absenteeism.. International Online Journal of Education and Teaching, vol. 8: 4, ss. 2665-2682..  

Boström, L. , Elvestrand, H. & Orwehag, M. (2022). In search of didactics in school-age educare centres : To conceptualize what exists but has not yet been found. Nordisk tidsskift for pedagogikk og kritikk, vol. 8: 1  

Kjällman Alm, A. , Danielsson, S. & Porskrog-Kristiansen, L. (2018). Non-Pharmalogical Interventions towards Behavioural and Psychological Symptoms of  Dementia—An Integrated Literature Review. Open Journal of Nursing, : 8, ss. 434-447.    

Kjällman Alm, A. & Norbergh, K. (2013). Nurses' opinions of pain and the assessed need for pain medication for the elderly. Pain Management Nursing, vol. 14: 2, ss. e31-e38.  

Kjällman Alm, A. , Hagglund, P. , Norbergh, K. & Hellzén, O. (2015). Sense of Coherence in Persons with Dementia and Their Next of Kin : A Mixed-Method Study. Open Journal of Nursing, vol. 5, ss. 490--499.    

Boström, L. & Bostedt, G. (2022). Student conceptions of motivation to study in upper secondary school in Sweden revealed through phenomenography. Journal of Pedagogical Research, vol. 6: 6, ss. 214-230.  

Rising Holmström, M. & Boström, L. (2021). Student perspectives on health dialogues : how do they benefit?. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 16: 1  

Boström, L. & Rising Holmström, M. (2023). Students’ experience of Uncertain times : Learning and well-being inSwedish upper secondary schools during the pandemic. Social Sciences & Humanities Open, vol. 7: 1  

Boström, L. & Bostedt, G. (2021). Study motivation and gender differences : A paradoxical situation in Swedish upper secondary school. International Online Journal of Education and Teaching, vol. 8: 4, ss. 2581-2597.  

Håkansson Lindqvist, M. , Boström, L. & Gidlund, U. (2022). Teacher shortage in Sweden : time to take action?. Education in the North, vol. 29: 2, ss. 48-67.  

Kjällman Alm, A. , Norbergh, K. & Hellzen, O. (2013). What it means to be an adult child of a person with dementia. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 8, ss. Art. no. 21676    

Artiklar, forskningsöversikter

Boström, L. , Orwehag, M. & Elvstrand, H. (2022). På spaning efter fritidshemmets didaktik. Acta Didactica Norden, vol. 16    

Rapporter

Bostedt, G. , Boström, L. , Eriksson, V. , Rising Holmström, M. & Stenberg, I. (2022). Motivation för lärande – grundskola : En studie av elevers, lärares, rektorers och elevhälsopersonals uppfattningar i fem grundskolor (årskurs tre, sex och åtta) om studiemotivation.  

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun. Härnösands kommun 16x9 Nordanstigs kommun logotyp Timrå Kommun 16x9 Ånge kommun logotyp

Sidan uppdaterades 2023-03-22