Programmets mål är att bana väg för större satsningar med möjlighet att utveckla en stark forskningsmiljö, som med koppling till högkvalitativa utbildningar kan säkra kunskaps- och kompetensförsörjning, men också generera ny kunskap om hur vård och skola kan organiseras för framtidens välfärd.

Two people looking at the view over Campus Sundsvall from the north mountain.
Fotograf: Evelina Ytterbom

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required
Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, L. , Elvstrand, H. & Orwehag, M. (2023). Didaktik i fritidshem ur svenska rektorers perspektiv : särskiljande föreställningar möter en pedagogisk praktik. Pedagogisk forskning i Sverige,  

Rising Holmström, M. & Söderberg, S. (2023). Experiences of transitions in daily life for parents of children with type 1 diabetes : An interpretive description. Research in Nursing & Health, vol. 46: 3, ss. 313-322.  

Paanalahti, M. , Alt Murphy, M. , Rising Holmström, M. & Viitasara, E. (2023). Functioning and Disability in Community-Living People with Perceived Cognitive Impairment or Dementia : A Mixed Methods Study using the World Health Organization Disability Assessment Schedule. Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 55  

Ivarsson, L. & Stenberg, I. (2023). Genom nålens öga – skolfrånvaro ur elevers och lärares perspektiv. Kognition & Pædagogik, vol. 33: 128, ss. 70-78.

Boström, L. , Bostedt, G. , Eriksson, V. & Stenberg, I. (2023). Student conceptions of motivation to study revealed through phenomenography: Differences and similarities among primary school students. Social Sciences & Humanities Open, vol. 8: 1, ss. 100505-100505.  

Boström, L. & Rising Holmström, M. (2023). Students’ experience of Uncertain times : Learning and well-being inSwedish upper secondary schools during the pandemic. Social Sciences & Humanities Open, vol. 7: 1  

Boström, L. , Damber, U. & Collén, C. (2023). University students’ study strategies before and during the pandemic : Experiences from Swedish students. Social Sciences & Humanities Open, vol. 8: 1  

Boström, L. (2023). What is the problem and how can we solve it? : School authorities’ perceptions of the shortage of teachers in Sweden. Educational Research for Policy and Practice, vol. 22: 3, ss. 479-497.  

Carlsson, M. , Kjällman Alm, A. & Rising, M. H. (2022). An evaluation of registered nurses’ experiences of person-centered care and competence after participating in a course in digital competence in care. BMC Nursing, vol. 21: 1  

Boström, L. , Bostedt, G. & Håkansson Lindqvist, M. (2022). Den allvarliga lärarbristen i Sverige – hur kunde detta hända och vad kan vi göra?. Paideia, : 22, ss. 6-20.

Boström, L. , Elvstrand, H. & Orwehag, M. (2022). Didactics in school-age educare centres – An unexplored field but with distinctive views. Social Sciences & Humanities Open, vol. 6: 1    

Boström, L. , Elvestrand, H. & Orwehag, M. (2022). In search of didactics in school-age educare centres : To conceptualize what exists but has not yet been found. Nordisk tidsskift for pedagogikk og kritikk, vol. 8: 1  

Hellzén, O. , Kjällman Alm, A. & Rising Holmström, M. (2022). Primary Healthcare Nurses’ Views on Digital Healthcare Communication and Continuity of Care : A Deductive and Inductive Content Analysis. Nursing Reports, vol. 12: 4, ss. 945-957.  

Boström, L. & Bostedt, G. (2022). Student conceptions of motivation to study in upper secondary school in Sweden revealed through phenomenography. Journal of Pedagogical Research, vol. 6: 6, ss. 214-230.  

Håkansson Lindqvist, M. , Boström, L. & Gidlund, U. (2022). Teacher shortage in Sweden : time to take action?. Education in the North, vol. 29: 2, ss. 48-67.  

Rising Holmström, M. & Söderberg, S. (2022). The lived experiences of young people living with type 1 diabetes : A hermeneutic study. Nursing Open, vol. 9: 6, ss. 2878-2886.    

Olofsson, N. & Rising Holmström, M. (2021). Body mass index, clusters of health behaviour among school-age children and young people in Sweden. British Journal of Child Health, vol. 2: 6, ss. 259-266.  

Åhslund, I. (2021). How Students with Neuropsychiatric Disabilities Understand Their Absenteeism.. International Online Journal of Education and Teaching, vol. 8: 4, ss. 2665-2682..  

Al-Motlaq, M. , Neill, S. , Foster, M. J. , Coyne, I. , Houghton, D. , Angelhoff, C. , Rising Holmström, M. & Majamanda, M. (2021). Position statement of the international network for child and family centered care : Child and family centred care during the COVID19 pandemic. Journal of Pediatric Nursing, vol. 61, ss. 140-143.  

Rising Holmström, M. & Boström, L. (2021). Student perspectives on health dialogues : how do they benefit?. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 16: 1  

Boström, L. & Bostedt, G. (2021). Study motivation and gender differences : A paradoxical situation in Swedish upper secondary school. International Online Journal of Education and Teaching, vol. 8: 4, ss. 2581-2597.  

Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Söderberg, S. (2021). Supporting young people with type 1 diabetes : experiences from healthcare professionals in Sweden. British Journal of Child Health, vol. 2: 3, ss. 117-124.  

Artiklar, forskningsöversikter

Boström, L. , Orwehag, M. & Elvstrand, H. (2022). På spaning efter fritidshemmets didaktik. Acta Didactica Norden, vol. 16    

Rapporter

Bostedt, G. , Boström, L. , Eriksson, V. , Rising Holmström, M. & Stenberg, I. (2022). Motivation för lärande – grundskola : En studie av elevers, lärares, rektorers och elevhälsopersonals uppfattningar i fem grundskolor (årskurs tre, sex och åtta) om studiemotivation.  

Övrigt

Boström, L. , Bostedt, G. , Rising Holmström, M. , Stenberg, I. & Eriksson, V. (2022). Majoriteten elever ger gott betyg till Sundsvalls skolor.

Boström, L. & Bostedt, G. (2022). Motivation för lärande bör genomsyra hela lärarutbildningen : Lärarnas Riksförbund..  

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun. Härnösands kommun 16x9 Nordanstigs kommun logotyp Timrå Kommun 16x9 Ånge kommun logotyp

Sidan uppdaterades 2023-09-13