Rivstart för forskarskola om prestation ska ge nya idrottsframgångar

Ons 19 jan 2022 15:10

Nu rullar fem nya forskningsprojekt igång med fokus på idrottsliga prestationer, varav två på Mittuniversitetet.

Skidskytten Mona Brorrsson stkjuter stående på Östersunds skidstadion
Kvinnliga idrottare och unga skidskyttar står i fokus för Mittuniversitetets två projekt inom ramen för den nya forskarskolan. Foto: Per Danielsson, Svenska skidskytteförbundet.

Forskarskolan är resultatet av den gemensamma satsning på tjugo miljoner kronor kring idrottsforskning som görs av Mittuniversitetet, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH och Riksidrottsförbundet.

De fem doktorander som anställts erbjuds ett unikt upplägg där de blir mycket nära knutna till den dagliga verksamheten i olika specialidrottsförbund och landslag, samtidigt som de forskar på resterande del av sin tjänst.  

– Forskarskolan ska ge en långsiktig tillväxt av forskning och kunskap inom idrotts-Sverige och för Mittuniversitetets del vill vi bland annat öka kunskapen om hur idrottare kan bibehålla en god hälsa under sitt idrottande. Vi forskar om hur ledare och aktiva ska förhålla sig till den specifika fysiologin som gäller för kvinnor. Det är viktigt eftersom forskningen, historiskt sett, ofta utgått från den manliga idrottaren, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

I ovanstående projekt, ”Den kvinnliga idrottaren”, samverkar Mittuniversitetet med Svenska Skidförbundet Längd. Inom forskarskolan samverkar Mittuniversitetet också med Svenska skidskytteförbundet i ett projekt om unga skidskyttars utveckling. Det finns få studier kring hur skidskytteaktiva i gymnasieålder bör träna för bästa möjliga resultat och kunskapen behöver höjas kring vilka parametrar som påverkar deras idrottande och utveckling.

GIH samverkar med Svenska Skidförbundet Alpint (SSF) i ett projekt som bland annat syftar till att förbättra förutsättningarna för ökad idrottsprestation genom en bättre förståelse av knäledens biomekanik, samt med Svenska orienteringsförbundet kring forskning om förbättrad prestationsutveckling med fokus på sömn, återhämtning och träning. Därtill samarbetar man med teknikföretag som utvecklar nya verktyg för att monitorera återhämtning och belastning dygnet runt.

– Det här är en viktig satsning, både för GIH och svensk idrott. Genom nära samverkan med specialidrottsförbunden stärker vi kopplingen mellan forskning och praktik, vilket ger väldigt goda förutsättningar för att utveckla den idrottsnära forskningen och stärka kunskapen och förståelsen för hälsa och prestationsutveckling, säger Per Nilsson, rektor för GIH.

Mittuniversitetet, GIH och Riksidrottsförbundet finansierar satsningen, som i ett första skede omfattar cirka fem miljoner kronor per år i fyra år.

– Riksidrottsförbundet står bakom forskarskolan eftersom en fortsatt satsning på forskning kring idrott, prestation och hälsa är ett sätt att säkra fortsatta framgångar för svenska idrottare. Vi är, tillsammans med GIH, också knutna till det femte projektet i forskarskolan som rör hållbar tränarutveckling och där forskningen riktar sig mot elittränare och deras roll i aktivas prestationsutveckling, säger Peter Mattsson, verksamhetschef Projekt Elitidrott 2030, Riksidrottsförbundet.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, anders.fallstrom@miun.se, 010-142 86 40

Projekt i samverkan med Svenska Skidförbundet Längd:

Martina Höök, doktorand martina.hook@miun.se; Kerry McGawley, huvudhandledare kerry.mcgawley@miun.se; Lars Öberg lars.oberg@skidor.com

Projekt i samverkan med Svenska skidskytteförbundet:

Andreas Kårström, doktorand andreas.karstrom@miun.se; Glenn Björklund, huvudhandledare glenn.bjorklund@miun.se; Marko Laaksonen marko.laaksonen@miun.se; Rikard Grip rikard.grip@skidskytte.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19