Glesbygdsutmaningar i fokus för Framtidens Välfärd

Fre 25 nov 2022 11:07

Hur kan man möjliggöra vård och utbildning för de som är bosatta i glesbygd? Det är huvudfrågan när programmet Framtidens Välfärd: Vård och Skola står värd för en träff inom det internationella Free Range-nätverket.

Free Range-nätverket
Mittuniversitetet deltar i Free Range-nätverket som en del i en satsning på ökad internationalisering inom ramen för programmet Framtidens Välfärd: Vård och Skola.

Forskare, doktorander och mastersstudenter från Österrike, Norge, Kanada och Sverige träffas den 28-30/11 på campus Sundsvall. Totalt medverkar ett tiotal personer, sex av dessa är studenter, övriga är forskare vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Carlton University of Ottowa och Paris Lodron University of Salzburg (PLUS).

Deltagarna planerar att besöka kommuner i regionen för att ta del av kommuners utmaningar och möjligheter att möjliggöra vård och utbildning för medborgare i glesbygd. 

– Tanken är att lära av varandras utmaningar och kunna hitta lösningar som går att överföra till andra länder, de länder som ingår har alla samma problem med glest befolkade områden. Glesbygd kräver specifika forskningsstrategier och -metoder på grund av storlek, unik kulturell eller sociodemografisk uppbyggnad och organisatorisk komplexitet eller samhällsrelationer, säger Annika Kjällman Alm lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Mittuniversitetet deltar i Free Range-nätverket som en del i en satsning på ökad internationalisering inom ramen för programmet Framtidens Välfärd: Vård och Skola. I samband med nätverksträffen är det också premiär för kursen Dirt Based Science 7,5 hp som ges som forskarutbildningskurs. Kursen integrerar akademiska studier av forskningsmetoder, etiska tillvägagångssätt och praktiska fältforskningsmetoder och leds av Annika Kjällman Alm och Malin Holmström Rising.

– Dirt based science är en metod att beforska glesbygd och glest befolkade kommuners utmaningar, ofta med fokus på vård och skola men även andra perspektiv till exempel matförsörjning och transporter, säger Malin Holmström Rising, projektledare Framtiden Välfärd: Vård och Skola.

Nätverket Free Range startades av Kanada, Australien och Österrike och har kanadensiska staten som huvudfinansiär.

Framtidens Välfärd: Vård och Skola

Free Range Rural Reseach and Training

Kontaktpersoner:

Annika Kjällman Alm, lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper, Annika.Kjallman-Alm@miun.se
Malin Holmström Rising, projektledare Framtiden Välfärd: Vård och Skola, malin.holmstrom-rising@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-11-25