Forskarkvartett kan ta skidskyttet till nya höjder

Fre 09 dec 2022 08:41

Mittuniversitetet och Östersund har länge varit ett viktigt nav för internationell skidskytteverksamhet. Under 2022 har den positionen stärkts eftersom universitetet har knutit till sig fyra doktorander som forskar kring olika aspekter av sporten.

Andreas Kårström; Miika Köykkä; Malin Jonsson Kårström; Hannes Kock
Fyra skidskyttedoktorander; Andreas Kårström, Miika Köykkä, Malin Jonsson Kårström och Hannes Kock. Foto: Pelle Fredriksson.

– Såvitt vi vet finns det inget annat universitet som har lyckats knyta till sig så många unga, lovande forskare med koppling till skidskytte. Det rör sig om en komplex idrott, en kombination av två helt olika grenar, dessutom med en extra vikt som ska bäras under skidåkningen och därefter ska de skjuta prick när kroppen är hårt belastad, säger Marko Laaksonen, docent vid Nationellt Vintersportcentrum och före detta förbundskapten.

Trots det stora mediala intresset och en stark sportslig utveckling har inte forskning kring skidskyttesporten varit särskilt stor. Den bilden vill Marko Laaksonen ändra på.

– Komplexiteten gör att det finns oändligt många parametrar som påverkar prestation och utförande, vilket i sin tur gör att det finns stor utvecklingspotential i sporten och här kan forskningen spela en viktig roll. Tillsammans kommer våra fyra doktorander att kunna bidra med viktiga insikter, säger Marko Laaksonen.


Östersunds skidstadion fungerar ofta som testarena för olika forskningsprojekt inom skidskytte. Foto: Pelle Fredriksson.

Forskning i samverkan är en viktig faktor

Mittuniversitetet samverkar sedan flera år med Svenska Skidskytteförbundet och en av de fyra doktoranderna är Andreas Kårström som inom ramen för sin doktorandanställning även jobbar med forskningsfrågor och utveckling på Svenska Skidskytteförbundet.

Andreas driver ett forskningsprojekt för att hitta bättre metoder att mäta träningsbelastning. Projektet finansieras bland annat genom Mittuniversitetets samverkansavtal med Sollefteå kommun och involverar ungdomar från kommunens skidskyttegymnasium.


Fältstudier på Östersunds skidstadion där Andreas Kårströms visar sensorerna som används i forskningsprojektet. Foto: Pelle Fredriksson.

– Vi genomförde nyligen tester där ungdomarna utrustades med särskilda sensorer som är uppkopplade mot gps samtidigt som de mäter acceleration, hastighet och hjärtfrekvens. Målet med projektet är dels att ge aktiva och tränare en bättre förståelse för de krav som ställs i skidskytte så att de kan optimera träningen. Samtidigt vill vi också utveckla nya metoder för att mäta belastning, säger Andreas Kårström.

”Kändes som rätt val”

Östersunds kommun har i många år medfinansierat olika projekt inom skidskytteforskning, däribland ett projekt som Malin Jonsson Kårström arbetar med. Hon var den första skidskyttedoktoranden som anställdes på Mittuniversitetet och vid sidan om henne och Andreas har nu också två utländska doktorander knutits till universitetet.

– Det är jätteroligt att vi blir fler doktorander och att vi har en liten ”skidskytte-hubb” här i Östersund. Det finns fortfarande mycket vi inte vet kring skidskytte och tillsammans tror jag att vi kommer att kunna fylla en del av dessa luckor, säger Malin.

Hannes Kock är från Tyskland och genomförde sin masterutbildning i idrottsvetenskap på Mittuniversitetet.

– Mitt intresse för nordisk vintersport har ökat successivt och Mittuniversitetet kändes som rätt val eftersom det finns mycket expertis inom området på Nationellt Vintersportcentrum, säger han.

Efter att ha genomfört sin masterexamen vid Mittuniversitetet fick han jobb som vetenskaplig personal i skidskyttegruppen vid Institute for Applied Training science (IAT) i Leipzig, Tyskland.


Doktoranderna tillsammans med sina handledare Helen Hanstock, Kerry McGawley, Glenn Björklund och Marko Laaksonen, Mitttuniversitetet. Foto: Pelle Fredriksson.

– Jag forskar med fokus på skidskytte i Tyskland, eftersom det hittills finns väldigt lite skrivet om detta på tyska. Att välja Mittuniversitetet var enkelt, inte bara för att det känns som hemma på grund av människorna som jobbar där utan också de oändliga möjligheterna att öka kunskapen inom skidskytte, säger han.

Stor potential för framtida samarbeten

Miika Köykkä är doktorand vid universitetet i Jyväskylä i Finland, men har sökt sig till Mittuniversitetet för att få hjälp med handledning i sitt avhandlingsarbete. Han ser framför sig ett utökat samarbete mellan universiteten.

– Jag ville framför allt samarbeta med en erfaren forskare som Marko Laaksonen. Sedan är också Mittuniversitetet optimalt placerat för att bedriva forskning kring skidskytte eftersom världseliten bor och tränar i direkt anslutning till universitetet. Jag ser stor potential för framtida samarbeten mellan Jyväskylä universitet och Mittuniversitetet, säger Miika Köykkä.

Malin Jonsson Kårström är nu i slutfasen av sin doktorandutbildning och kommer att disputera i februari 2023.

– Jag tror att mer idrottsspecifik forskning är viktigt del för att skidskyttet ska kunna utvecklas ytterligare. Att vi dessutom är flera som arbetar med detta utifrån olika infallsvinklar skapar en väldigt inspirerande miljö som i sin tur leder till nya frågor att försöka besvara, säger hon.

Länkar till projektsidor:

Gevärets påverkan på skidåkningen inom skidskytte | miun.se
Nya metoder för att mäta träningsbelastning inom uthållighetsidrott | miun.se

Kontaktpersoner:

Marko Laaksonen, docent, 010-142 83 84, Marko.Laaksonen@miun.se
Andreas Kårström, doktorand, 010-142 85 05, Andreas.Karstrom@miun.se
Malin Jonsson Kårström, doktorand, 010-142 88 30, malin.m.jonssonkarstrom@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-12-09