Gevärets påverkan på skidåkningen inom skidskytte

Hur påverkas den aktiva av att bära sitt gevär på ryggen inom skidskytte och går det att utveckla de idrottsspecifika träningsmetoderna för att prestera ännu bättre?

Anna Magnusson, skidskytte

Skidskytte är en vintersport som kombinerar längdskidåkning och precisionsskytte. Under tävling åker den aktiva med sitt gevär på ryggen (minimivikt 3.5 kg) och idag finns det fortfarande frågetecken kring hur geväret påverkar skidåkningen rent fysiskt, men också biomekaniskt (åktekniken).

Målet med projektet är att öka kunskapen kring hur geväret påverkar den aktiva. Detta för att kunna utveckla den idrottsspecifika träningen och i förlängningen få en förbättrad prestation. Det är av stor betydelse att förstå de specifika krav som idrotten ställer på den aktiva för att kunna utveckla skidskytte som sport.

Praktisk nytta

Genom att öka förståelsen för hur geväret påverkar den aktiva kan träningen specificeras och utvecklas på bästa sätt. Detta för att förbereda den aktiva för att bära geväret på ryggen och kunna ge en ökad prestation, samt i förlängningen förhoppningsvis minska riskerna för skador och överbelastning.

Publikationer

Jonsson, M. , McGawley, K. & Laaksonen, M. (2019). Physiological Responses to Rifle Carriage During Roller-Skiing in Elite Biathletes. Frontiers in Physiology, vol. 10  
Artikeln i fulltext via www.frontiersin.org

Malin Jonsson Kårström blir intervjuad
Malin i kort intervju om sitt forskningsprojekt.

Fakta

Projektperiod

180101-251031

Institutioner/avdelningar

Kommunsamverkan

Projektledare

Malin Jonsson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428830

Projektmedlemmar

Marko Laaksonen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428384

Kerry McGawley

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1428073