Sociala entreprenörer kartläggs i ny studie

Fre 04 feb. 2022 08:12

När samhällets och myndigheters stöd inte längre upplevs räcka till sätter många byar sitt hopp till initiativ från lokala, sociala entreprenörer. Nu ska skillnader och likheter i socialt entreprenörskap i Sverige, Norge, Skottland och Irland studeras.

Forskningsprojektet bERSE

− En social entreprenör vill göra gott, inte nödvändigtvis för att tjäna pengar utan för att bidra till utveckling i sitt lokalsamhälle. Vi vill undersöka vilka stöd och vilka förutsättningar som krävs för att sociala företag på landsbygden ska kunna utvecklas och blomstra, säger Yvonne von Friedrichs, professor i företagsekonomi och projektledare.

Genom den EU-finansierade förstudien ”Business Models Empowering Rural Social Entrepreneurship - voicing the rural norm” inom Northern Periphery and Arctic Programme som inleddes nyligen ska forskarna studera hur socialt entreprenörskap kan stimuleras och utvecklas på landsbygden. Ett speciellt fokus kommer att riktas mot ungdomar och kvinnors möjligheter att involveras och leda lokal utveckling.

− När samhällsfunktioner centraliseras och försvinner från mer perifera delar av en kommun kan lokala initiativ bidra till att bygga upp strukturer som gör att ungdomar stannar kvar i bygden, eller att kvinnor, som ofta är de som flyttar först, väljer att flytta tillbaka, säger Yvonne von Friedrichs.
 
Forskarna ska genomföra kartläggningar i Europas norra regionerna i de fyra deltagande länderna och sedan intervjua sociala entreprenörer som lyckats och som kan dela med sig av sin erfarenhet. I arbetet ingår också att bygga kunskap kring hur offentlig sektor och näringslivsorganisationer arbetar för att underlätta etablering av sociala företag.
 
Förstudien ska vara färdig till sommaren och målsättningen är att arbetet ska leda till att ett större EU-projekt kring socialt entreprenörskap sjösätts. Arbetet genomförs av forskare vid Mittuniversitetet i samverkan med Coompanion, kommunerna Östersund och Härnösand, KBT Kompetanse i Norge, Social Entreprise Academy Scotland och Udaras Na Gaeltachta i Irland.

− Vi vill lära av varandra och är övertygade om att det går att hitta nya lösningar på gamla utmaningar. Genom att involvera sociala entreprenörer, civilsamhället, företagsrådgivare och akademiker i de olika länderna får vi en bred kunskapsbas för att, i nästa steg, kunna hitta sådant som kan utgöra ”best practice” i hur man stöttar den här näringen, säger Pelle Persson, Coompanion.

Kontaktpersoner:

Projektledaren Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet, yvonne.vonfriedrichs@miun.se, 070-588 54 19


Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-06-19