Nu kan halkrisk kartläggas över hela landningsbanan

Tis 22 mars 2022 16:28

Under tisdagen testades för första gången en ny optisk mätmetod för friktionsbestämning av tillståndet av landningsbanan på den fjärrstyrda flygplatsen Örnsköldsviks Airport.

Mätbil utrustad med släp på Örnsköldsviks airport
Under demonstrationen testades kameratekniken i drift på landningsbanan. Foto: Christine Grafström, Mittuniversitetet.

− Idag har vi visat på hur vårt system kan understödja arbetet på och möjliggöra utökningen av autonoma flygplatser runtom i landet. Med vår teknik har vi möjlighet att detaljerat kartlägga hela landningsbanan i stället för den bråkdel som kartläggs i dagsläget. Det kommer att kunna utgöra ett mer heltäckande underlag för bedömning av landningsbanans status, säger Emil Andersson, projektledare och ansvarig för AHEAD-teknologin hos Klimator.

Under demonstrationen testades både kameratekniken i drift på landningsbanan samt ett visualiseringssystem som i realtid kan visa underlagets status för flygledartornet i Sundsvall. Tekniken har utvecklats av företaget Klimator för forskningsprojektet ”Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser”. Nästa steg i projektet är att vidareutveckla en självstyrande fyrhjuling som ska utrustas med den nya mättekniken. 

− Ur ett forskningsperspektiv har det varit mycket gynnsamt att kunna samverka så nära starka branschaktörer. Det gör vår forskning kring framtidens teknik mer precis och bidrar till en ökad samhällsnytta i ett längre perspektiv, säger Benny Thörnberg, docent vid forskningscentret Sensible Things that Communicate, STC, vid Mittuniversitetet.

Målet är att kunna göra helt autonoma friktionsmätningar av landningsbanor som är en viktig pusselbit för framtidens autonoma flygplatser.

Interiör och instrumentation i mätbilen

Interiör och instrumentation i mätbilen. Foto: Christine Grafström, Mittuniversitetet.

Tekniken använder ett kamerasystem som kombinerar sensorer och en NIR-laser som, jämfört med dagens lösningar, kan övervaka en större yta av landningsbanan. Detta för att lättare kunna upptäcka och hantera besvärliga underlag som till exempel svartis och slask.

− Vi jobbar ständigt med att utveckla våra verksamheter framåt. Med ny teknik och ett brett samarbete är förhoppningen att vår test arena kan ligga i framkant inom vår bransch och den digitala utveckling som ständigt pågår, Robert Gyllroth, Örnsköldsviks Airport.

Detta test är en del av forskningsprojektet "Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser" där Örnsköldsviks Airport, Klimator och Mittuniversitetet samarbetar med Saab, Luleå Tekniska Universitet, Combitech, RISE, Luftfartsverket, Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland. Projektet finansieras med stöd av Vinnova.

Kontaktpersoner:

Benny Thörnberg, docent vid forskningscentret STC, Mittuniversitetet, 010-142 89 17, benny.thornberg@miun.se
Emil Andersson, projektledare och ansvarig för AHEAD-teknologin, Klimator,  0738-47 17 61, emil.andersson@klimator.se
Robert Gyllroth, VD Örnsköldsviks Airport, 070-52 874 21, robert.gyllroth@oer.se

Om forskningsprojektet "Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser"

Framtidens flygplatser kommer i stor utsträckning vara autonoma och ha en hög grad av fjärrstyrning vilket i sin tur ställer höga krav på driftsäker teknik. Målet med projektet Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser är att utveckla tekniken för fjärrstyrning, autonom drift och övervakning för att öka kostnadseffektiviteten och säkerheten på flygplatser. En effektivare drift gör det möjligt att driva mindre, och mer avskilt belägna flygplatser vilket är mycket viktigt ur ett samhällsperspektiv där tillgängligheten måste vara hög samt att infrastrukturen ska kunna användas av samhällsviktiga funktioner och vid nationella kriser såsom skogsbrand. Detta gäller inte minst i norra Sverige där tåg och bil ofta inte är tidseffektiva alternativ.

Örnsköldsviks flygplats var den första flygplatsen i världen som införde Remote Tower Control vilket innebär att flygtrafiken leds på distans från flygtrafiklednings centralen i Sundsvall.

LFV Aviation Research Center (LARC) och Testsite OER i Örnsköldsvik utvecklar nu tekniken kring fjärrstyrning bland annat inom projektet Autonoma flygplatser.

Läs mer om projektet här. 


Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-06-19