Stöd till forskare på flykt eller under hot

Tors 10 mars 2022 13:32

Mittuniversitetet står i solidaritet med det ukrainska forskningssamfundet. Det är viktigt att hitta sätt att möjliggöra för forskare på flykt att fortsätta sitt vetenskapliga arbete.

Ukrainska flaggan som fladdrar i vinden.

Akademisk frihet, forskning och utbildning är avgörande för samhällsutvecklingen och de störningar som orsakas på detta område kommer att medföra ytterligare, långsiktiga, skador även efter krigets slut.

− Vi kommer att omsätta vår solidaritet i praktiken genom att göra vad vi kan för att stödja forskare som nu flyr kriget i Ukraina eller forskare som hotats för att de att uttalar sig mot den ryska militära kampanjen, säger Anders Fällström, rektor.

Det stöd universitetet kan ge varierar beroende på ämne samt en mängd andra faktorer. Därför kommer alla ansökningar att behandlas individuellt och kontinuerligt.

Forskare från Ukraina som behöver hjälp, vill fortsätta sin forskning och är öppna för att bo i någon av våra campusstäder, Sundsvall eller Östersund, ska kontakta anna.lindahl@miun.se och lämna följande uppgifter:

Alternativ

För de forskare för vilka Sundsvall eller Östersund inte är ett möjligt alternativ finns hjälp allt få på annat håll. Många universitet i Europa och världen vidtar åtgärder för att stödja fördrivna och riskutsatta forskare. Dessa insatser synliggörs bland annat via Science for Ukraine – är en webbplats där många universitet registrerar den hjälp de kan erbjuda.

Scholars at Risk – är en organisation som ägnar sig åt att värna akademisk frihet och skydda hotade forskare. Forskare som hotas på grund av sin forskning eller för att uttala sig mot sin regering rekommenderas att ansöka om hjälp via SAR:s säkra inlämningsfunktion.


Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-06-13