Mittuniversitetet bedriver forskning av hög internationell klass inom alla Mittuniversitetets ämnesområden, ofta i samverkan med det omgivande samhället.