Ekonomiskt våld viktigt för jämställdheten – men blir inte uppmärksammat nog

Mån 04 jul 2022 14:22

Jämställdhet är en viktig valfråga. I den undersökning som Ungdomsbarometern gjort inför valet är ”ökad jämställdhet mellan könen” den tredje viktigaste valfrågan bland unga svenskar i åldern 15-24 år.

Porträttbild av professor Lars Evertsson
Lars Evertsson, professor i socialt arbete.

Lars Evertsson, professor i socialt arbete vid Mittuniversitetets institution för psykologi och socialt arbete (PSO), forskar kring ekonomiskt våld i nära relationer, specifikt mäns ekonomiska våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor i nära relationer handlar om att mannen med hjälp av fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld försöker kontrollera kvinnan och styra över hennes liv. På så sätt är kan det ses som en extrem form av bristande jämställdhet, menar Lars Evertsson.

- Vad gäller ekonomiskt våld så försätter det kvinnan i en ekonomisk beroendesituation till mannen under tiden som relationen fortgår, vilket försvårar möjligheten att bryta upp från relationen, men det har dessutom många gånger långtgående och långvariga konsekvenser efter det att relationen upphört - lån och kreditskulder som många gånger resulterar i betalningsanmärkningar och kronofogden. Det gör det även svårare för kvinnan att ”starta om livet” efter att relationen tagit slut, säger Lars Evertsson.

- Så politiskt sett borde ekonomiskt våld mot kvinnor vara en viktig jämställdhetsfråga eftersom det har betydande negativa konsekvenser både under och efter relationen.

Ekonomiskt våld borde stå högre upp på dagordningen

Det pratas för lite om ekonomiskt våld, menar Lars Evertsson. Att mannen tar kontrollen över kvinnans ekonomi, tar hennes lön, förvägrar hennes tillgång till egna pengar, tar lån och krediter i hennes namn, inte tillåter insyn i den gemensamma ekonomin och försvåra möjlighet till utbildning och arbete borde stå högre upp på den politiska dagordningen, menar han.

- Våra politiker och myndigheter bör ägna ekonomiskt våld samma uppmärksamhet som man ger andra former av våld mot kvinnor i nära relationer. Det politiska uppdraget från regering och riksdag till våra myndigheter vad gäller att förebygga, upplysa och motverka fysiskt, psykiskt, sexuellt och hedersrelaterat våld är oerhört viktigt och där bör ekonomiskt våld läggas till.

Även inom forskningen bör ekonomiskt våld uppmärksammas mer än det görs, menar Lars Evertsson och säger att forskning om ekonomiskt våld i nära relationer är sorgligt eftersatt.

- Sommaren 2021 fick Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, reds. anm) ett särskilt uppdrag från regeringen om att kartlägga mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Uppdraget var en del av regeringens åtgärdspaket för att stärka det förebyggande arbetet mot våld, och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den nämns mäns ekonomiska våld mot kvinnor i en enda mening.

Partiernas valprogram kan ge fingervisning

Som väljare, om man tycker att jämställdhet är en viktig fråga, finns det saker att göra.

- Om man upplever att jämställdhet är en viktig fråga i valet så kan man kika i de politiska partiernas valprogram. Man kan ju dessutom hålla i minnet att många av våra välfärds- och trygghetssystem är bärare av jämställdhetideal, direkt eller indirekt. Så man kan ju kika lite på hur olika politiska partier ställer sig kring utvecklingen av våra gemensamma välfärds- och trygghetssystem, tänker man sig en utveckling som gynnar jämställdhet mellan män och kvinnor?


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-07-26