Lars Evertsson

Professor|Professor

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nyman, C. , Evertsson, L. & Henrikson, A. (2023). Digitally facilitated economic abuse in the age of digital financial services – new risks for economic abuse in intimate partner violence. Journal of Gender-Based Violence, vol. 7: 3, ss. 368-382.  

Henrikson, A. , Evertsson, L. & Nyman, C. (2023). E-legitimation som verktyg för ekonomiskt våld. Svensk Juristtidning, vol. 108: 5-6, ss. 579-596.

Jansson, P. , Evertsson, L. & Perlinski, M. (2021). Skolkurator sökes - skolhuvudmäns beskrivning i platsannonser av skolkuratorns uppdrag, arbetsuppgifter, organisation, kvalifikationer och färdigheter. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 28: 3, ss. 289-312.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Evertsson, L. & Nyman, C. (2021). Money in Couples : The Organisation of Finances and the Symbolic Use of Money. I The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe. Palgrave Macmillan. S. 279-300.  

Konferensbidrag

Perlinski, M. , Jansson, P. & Evertsson, L. (2022). Swedish school counselors − on Swedish school counselors' professional practice, educational background and working life history. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete, NaPSa 2022. Växjö, Sverige,Mars 22-24, 2022.

Sidan uppdaterades 2023-09-21