Så påverkar kriget kommande valet enligt krigsexperten

Tor 07 jul 2022 13:50

Håkan Gunneriusson, docent i krigsvetenskap vid RCR, har haft fullt upp med att svara på mediernas frågor sedan Ryssland startade krig mot Ukraina. Kriget påverkar ekonomin, och därmed kommande val, spår han.

Håkan Gunneriusson
Håkan Gunneriusson

På vilket sätt kommer det märkas i valet och valrörelsen att vi har ett pågående krig i Europa?

– Kombinationen av NATO-ansökan och krig i Ukraina kommer att göra att utrikespolitik blir mer diskuterat än i vanliga fall.

Hur påverkar kriget väljarna?

– Försvarsfrågor brukar inte i sig spela en stor roll i svenska valrörelser. Men den stora påverkan är förstås ekonomin. Den globala handelns logistik har ej hämtat sig från pandemin när kriget bryter ut och en mängd råvaror men även färdiga produkter får svårt att nå marknaden av olika skäl. Sådant driver räntorna vilket är märkbart för alla.

På vilket sätt kan kriget påverka valresultatet?

– Oroligheter brukar gynna sittande regering, det kan rimligtvis ge en fördel för S.

Ryssland var inte så framgångsrika i kriget så som först spåddes, hur ser situationen ut nu och vad tror du kommer hända härnäst?

– Ryssland befinner sig i ett läge där de tycks sträva efter att besätta Donbass. Därefter måste de även bryta Ukrainas vilja att fortsätta kriget. Det är inte samma sak som att bryta deras vilja till motstånd generellt. Ett mål för Ryssland är att få en förhandlad fred, vilket skulle göra det lättare för Ryssland att åter träda in i världshandeln, i synnerhet då med det politiska väst. I det långa loppet önskas en normalisering i den globala handeln även av Väst. Det kan uppstå ett läge där Ukraina kan se sig tvunget att göra eftergifter. Detta är förstås illa för det internationella systemet, som bland annat bygger på att anfallskrig inte skall vara lönsamt. Men här står mjuka liberala värderingar mot hårda liberala värderingar i form av frihandel och den globala ekonomin.

Hur påverkar det oss att vi nu går med i Nato?

– Förutom det uppenbara med säkerhetsgarantin så kommer Sverige att ha lättare att driva försvarsprojekt, även inom PESCO (Permanent Structured Cooperation ) i EU. Det finns inget formellt samband i detta men försvarsprojekt diskuteras såväl inom EU som i NATO-sammanhang. I det senare sammanhanget har Sverige då inte varit representerat och andra länder kan ha tillsett sina intressen där.

– Vidare kommer vi att ha soldater stationerade utomlands i andra sammanhang än tidigare, exempelvis genom de många FN-missioner Sverige deltagit i. Representation i Baltikum är ett sådant sammanhang. Därtill kommer vi att behöva bemanna såväl staber som olika kommittéer i Bryssel, det internationella inslaget för Sverige stärks och det kan komma att påverka utrikespolitiken med.

Hur kommer du att synas i valdebatten?

– Jag har efterfrågats en del i vår om NATO och Ukraina. Intresset för detta har avtagit generellt, man kan se det på google index med om man söker på vissa ord.

– Jag kommer även att medverka i rapporten ”Snabbtänkt - reflektioner från valet 2022 av ledande svenska forskare.” som släpps efter valet.

Gunneriusson hett efterfrågad i media

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-08-15