Mån 15 maj 2023 08:25

I det nya forskningsprojektet ”Främja hållbara beteenden genom scenkonst” ska forskare från Mittuniversitetet och Teaterhögskolan i Malmö med hjälp av teaterföreställningar utmana publiken att välja klimatvänlig mat som möter upp mot FN:s klimatmål.

Tre forskare i Gamla teaterns lokaler i Östersund
Jörgen Dahlqvist, Henrik Haller och Fredrik Haller i samtal om alternativa sätt att sprida kunskap om hållbarhetsfrågor.

Sedan något år tillbaka jobbar Henrik Haller från institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling tillsammans med Jörgen Dahlqvist och Fredrik Haller från Teaterhögskolan i Malmö med att hitta alternativa sätt att främja hållbara beteenden, dels hos individer i vardagen, dels inom organisationer och myndigheter där fokus ligger på strukturella förändringar.

– Vi vill närma oss så kallade ”early adopters”, de som är benägna att förändra sina beteenden och även drar med andra i den processen. De är en slags förändringsagenter som bidrar till hur tekniska eller samhälleliga innovationer sprids i samhället, berättar Henrik.

Projektet är i uppstartsfasen och de tre forskarna jobbar i nuläget med att ta fram en modell som kombinerar forskning kring hållbarhet med scenkonstens metoder.

– Modellen visar hur processen kan se ut från idé till ett förändrat beteende via scenkonst, och det är även något som vi kommer att vilja publicera framöver. I dagarna kommer modellen även att presenteras på en konferens, fortsätter han.

– Vi känner inte till någon i nuläget som jobbar så här metodiskt med att kombinera de här olika fälten, fyller Jörgen i.

Nästa steg i projektet innefattar en produktionsprocess som handlar om att ta fram olika typer av verk eller föreställningar.

– Vi kommer att fokusera på köttkonsumtion och hur man får människor att äta mindre kött och då tänker vi oss en middagsbjudning med inbjudna gäster där själva måltiden är verket, säger Henrik.

Upplägget i teaterformat kan exempelvis involvera skådespelare som ikläder sig rollen som servicepersonal och leder samtalet, men kan även nyttja inslag av ”gamification” för att locka till samtal och reflektion. Det slutliga målet är ett förändrat beteende bland de som medverkar, berättar Fredrik.

– Vi befinner oss i en process där vi kommer att behöva göra olika val framöver, men det är svårt att säga exakt hur konceptet kommer att se ut.

Forskningsteamet tittar nu på olika lösningar på var verken kan genomföras och inför vilken målgrupp.

– Konceptet i sig ska vara enkelt att flytta med sig och det vore roligt att kunna genomföra några verk lokalt här i Östersundsregionen, fortsätter Fredrik.

– Beroende på vilken målgrupp man vänder sig till och där man tror att beteendeförändringen kan nå bäst effekt, behöver man ta fram helt olika koncept, inflikar Henrik.

Henrik Haller har beviljats medel ur den särskilda satsningen på forskningskommunikation som årligen utlyses av Mittuniversitetets kommunikationsavdelning.

– Tanken på det här samarbetet har funnits ganska länge men det var faktiskt tack vare de medlen som vi satte i gång på allvar. Det hade kanske inte hänt annars, avslutar Henrik.

Läs mer om forskningsprojektet ”Främja hållbara beteenden genom scenkonst”

 

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-30