Mittuniversitetet testar nya grepp på ForskarFredag

Fre 22 sep 2023 08:00

Sista veckan i september är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival tillbaka med spännande aktiviteter och forskarmöten från söder till norr. Fler än 1500 skolungdomar i Jämtlands och Västernorrlands län får bekanta sig med Mittuniversitetets forskning och i år får även lärare fortbildning.

Forskarfredag

– Vi har, som vanligt, valt att bygga ut ForskarFredag till att omfatta långt mycket mer än bara en dag. Intresset är otroligt stort och evenemanget syftar ju till att skapa nyfikenhet och intresse för forskning. Vi fortsätter att bygga ut våra digitala aktiviteter för att nå ännu fler samtidigt som det händer mycket spännande i våra labb på campus, säger Sofia de Wall, projektledare för ForskarFredag på Mittuniversitetet.

Öppna labb och fortbildning för lärare

Skolungdomar i Jämtlands och Västernorrlands län i årskurserna 2, 5 och 8 får möta flera av Mittuniversitetets forskare i digitala föreläsningar och workshops. På Campus Östersund kan också skolklasser boka in sig på visningar av vindtunneln och risk- och krisforskningslabbet. På Campus Sundsvall genomförs experiment i kemilabbet, Makerspace och det finns också möjligheter att lära sig mer om skogen och barkborrar. Totalt medverkar fler än 1500 skolungdomar från 50 skolor i 15 kommuner.

– För första gången kan vi i år också bjuda på fortbildning för lärare under ForskarFredag, dels i form av föreläsningar och workshops om återhämtning och hållbarhet. Vi ger också lärare möjlighet att lära sig mer om AI, artificiell intelligens, där vi har tagit fram lektioner om AI anpassade för elever i årskurs 4–6 som de sedan kan använda själva i klassrummet. Det är ett sätt att ge tillbaka till en mycket viktig yrkesgrupp som hjälper oss att väcka elevernas intresse och nyfikenhet för forskning och ny kunskap. Över 130 lärare är anmälda till aktiviteterna vilket är väldigt roligt! säger Sofia de Wall.

Mittuniversitetet samverkar med Handelskammaren Mittsverige, Technichus Science Center, Skogen i skolan och Spilloteket.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag startade 2006 som en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night, och delfinansieras av EU:s Horisont Europa. Den 29 september 2023, träffas forskare och allmänhet i över 25 länder i hela Europa och närliggande länder.

Program och aktiviteter under ForskarFredag

Kontakt:

Sofia de Wall, projektledare ForskarFredag på Mittuniversitetet, sofia.dewall@miun.se, (070-180 4478)

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2023 genomförs med stöd av Carl Tryggers Stiftelse Jernkontoret, Kungliga Vitterhetsakademien, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges ingenjörer, Wenner Gren stiftelserna, Vetenskapsrådet, Vinnova , Åforsk stiftelsen samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa genom Marie Sklodowska-Curie Actions.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-22