Efter lyckat designprojekt ‑ nu delas en ny avfallspåse ut

Ons 17 jan. 2024 10:33

Örnsköldsviks kommun börjar i veckan att distribuera sina nya matavfallspåsar via återvinningscentraler och butiker. Påsarna har tagits fram via ett projekt tillsammans med grafiska design-studenter vid Mittuniversitetet.

Matavfallspåse

Designstudenterna har arbetat fram en ny avfallspåse med mer symboler och mindre text än på den förra. Förhoppningen är att med den nya och förbättrade designen ska det vara lättare att sortera rätt.

– Nu minskar vi utrymmet som beskriver hur man vecklar ut och stänger påsen för att ge mer plats åt att beskriva vad som faktiskt hör hemma i påsen och varför det är viktigt att rätt avfall hamnar där, säger Lars Westberg, kommunikationsansvarig på Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Miva, via ett pressmeddelande.

Med målet att via design ändra attityder

Arbetet med matavfallspåsen är ett av flera resultat från samverkansprojektet (S)VINN, som är ett tvåårigt samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, Miva, Övikshem, och Mittuniversitetet. Målet med (S)VINN har varit att med hjälp av universal design förändra attityder och beteenden kring sophantering och återvinning.

Ett annat delresultat från (S)VINN var design av miljörum i ett bostadsområde i Örnsköldsvik. Det arbetet bygger på studier som visar att om platsen där vi sorterar avfall är inkluderande och upplevs både begripliga och behagliga så ökar även chanserna för att fortsätta hålla det så.

– Samverkansprojekt är en jättefin möjlighet att knyta samman forskning med grundutbildning. Det här är ett exempel på hur resultatet från (S)VINN har lagt grund för att utveckla matavfallspåsen som kommunikationskanal, säger Anna-Sara Fagerholm, projektledare (S)VINN och doktorand med inriktning universal design.

Nya påsen sprids över hela länet

Även projektet med miljörummet blev så lyckat att Örnsköldsviks kommun ville fortsätta samarbetet. Projektgruppen har designat skyltmaterial till ytterligare 10 miljörum – och fler samverkansprojekt har diskuterats.

Den nya påsen blir dessutom gemensam för nästan hela Västernorrland då kommunerna samverkar kring avfallsfrågor inom länet.

Mer om (S)VINN

Samverkansavtal mellan Örnsköldsvik och Mittuniversitetet


Sidan uppdaterades 2024-01-18