Ny forskningsbaserad podcast om motivation för lärande i skolan

Mån 19 feb 2024 08:42

Lena Boström, professor i pedagogik, och Göran Bostedt, docent i statsvetenskap, har startat en rykande färsk podcast om vad som kan motivera elever och studenter till lärande. Podcasten är baserad på ett fem år långt forskningsprojekt som sträcker sig från grundskolan till gymnasium.

En kvinna med brunt hår och en kvinna med blont hår som ler mot kameran
Greta Olsson och Lena Boström.

Under poddseriens gång kommer Lena och Göran att diskutera sin forskning ur olika perspektiv samt träffa spännande gäster från skolvärlden för att höra deras syn på ämnet. Programleder gör journaliststudenten Greta Olsson. 

Vad handlar er podcast om?

- Podcasten handlar främst om studiemotivation och vad som kan motivera elever och studenter till lärande. Forskningen som ligger till grund för podcasten har fokuserat på att undersöka motivation ur olika perspektiv, inklusive elever, lärare, elevhälsopersonal och rektorers synvinklar. En viktig aspekt är att forskningen har en didaktisk helhetsansats, där både interna och externa faktorer spelar roll för motivationen, säger Lena Boström.

Varför valde ni att göra en podcast för att kommunicera er forskning?

- Vi valde en podcast för att kunna nå de målgrupper, inte minst eleverna, som inte ägnar sin tid åt att läsa vetenskapliga artiklar. Detta är ett komplement för att tillgängliggöra ny forskning, säger Lena Boström.

Varför är det viktigt att nå ut med resultaten?

- Det är viktigt att nå ut med forskning eftersom att elevers studiemotivation är en viktig fråga, dels för såväl skrivningar i skollag och läroplaner som att studiemotivation utgör en avgörande förutsättning för skolan att lyckas med sina ambitioner, och eleverna att lyckas med sina livsmål. Studiemotivation är därtill en fråga som berör många aktörer, inte bara eleverna och dem som arbetar i skolan utan även föräldrar, politiker, opinionsbildare och samhället i stort. Det behövs som bekant en by för att fostra ett barn. Vi vill också med poddserien att på ett annat sätt än vetenskapliga artiklar tillgängliggöra våra vetenskapliga resultat. Därmed kan de som lyssnar fånga upp nya vetenskapliga rön och kanske ompröva gamla sanningar, säger Göran Bostedt.

Till vem riktar sig podden?

- Den riktar sig till alla som har intresse av undervisning och lärande i skola och på universitetsnivå. Det kan vara elever, lärare, föräldrar, rektorer, skolhuvudmän, politiker och opinionsbildare men även dem som producerar läromedel. Det gäller att vara uppdaterad på forskning, säger Göran Bostedt.

Vad hoppas ni att lyssnaren får ut av podden?

- Vi hoppas att lyssnaren får inspiration till nya och olika sätt att tänka och skapa motivation för lärande hos sig själv eller hos andra. Det kan handla om allt från högläsning för små barn till skolutveckling eller studiestrategier för elever, säger Lena Boström.

Mer information

De fyra första avsnitten finns redan publicerade på vår webb. Resterande avsnitt kommer att släppas löpande på vår webb och på alla plattformar där poddar finns. Här hittar du avsnitten.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-19