Tjugo miljoner i ny satsning på idrottsforskning

Fre 26 mar 2021 07:44

Mittuniversitetet, GIH och Riksidrottsförbundet gör en gemensam satsning på idrottsforskning genom en ny forskarskola.

3D-studie i skidskytte blodprov
Specialidrottsförbunden inom skidskytte, längdskidåkning och alpin skidåkning involveras i satsningen på en ny forskarskola. Foto: Pelle Fredriksson, Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Riksidrottsförbundet finansierar satsningen som i ett första skede omfattar cirka fem miljoner kronor per år i fyra år. Initiativet till satsningen kommer efter en gemensam vilja från parterna om att stärka kopplingen mellan forskningsfront och idrottspraktik.

– För Mittuniversitetet är satsningen ett led i våra ambitioner att bygga upp ett långsiktigt hållbart samarbete mellan akademi och idrottens specialförbund på ett sätt som inte tidigare gjorts i Sverige. Många svenska satsningar är idag relativt kortsiktiga och fokuserar inte på en långsiktig tillväxt av forskning och kunskap inom idrotts-Sverige. Det vill vi ändra på, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Diskussioner har inletts med bland andra specialidrottsförbunden inom längdskidåkning, skidskytte och alpin skidåkning. Tanken är att anställa doktorander som kan arbeta deltid inom förbundets verksamhet samtidigt som vederbörande forskar på resterande del av sin tjänst.   

– Satsningen är viktig både för GIH och svensk idrott. Genom arbetet får vi en unik inblick och möjlighet att tillsammans utveckla idrottsnära forskning med fokus på prestationsutveckling, säger Per Nilsson, rektor för GIH.

– Det är av största vikt att Sverige fortsätter att satsa på forskning kring idrott, prestation och hälsa för att säkra fortsatta framgångar för svenska idrottare. Det blir ett starkt samarbete när Riksidrottsuniversitet gör gemensam sak med våra specialidrottsförbund, säger Peter Mattsson, verksamhetsområdeschef elitidrott Riksidrottsförbundet.

Under våren fortsätter detaljplaneringen kring forskarskolan med målet att de första doktoranderna ska kunna anställas under året. Doktoranderna anställs med skarpa uppdrag inom såväl akademi som specialidrottsförbund. Då blir de mycket nära knutna till den dagliga verksamheten och är förhoppningsvis beredda att stanna inom idrottsförbunden under en lång tid framåt.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, anders.fallstrom@miun.se, 010-142 86 40
Per Nilsson, rektor GIH, per.nilsson@gih.se, 08-120 537 06
Peter Mattsson, verksamhetsområdeschef elitidrott Riksidrottsförbundet, peter.mattsson@rfsisu.se, 08-699 60 60


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-04-07