trädkronor i solsken fotograferade underifrån.

Ett 60-tal forskare skriver antologi om skogens värden

Ons 09 mar 2022 07:55

Debatten om skogen har varit het den senaste tiden och i sommar ger Mittuniversitetet ut den populärvetenskapliga antologin "Skogens värden - vetenskapliga reflektioner". Hittills har 60 forskare tackat ja till att skriva ett bidrag i antologin.

Av Sveriges landyta utgörs 69 procent av skogsmark, motsvarande 28 miljoner hektar. Detta innebär att Sverige har störst skogsareal av alla EU-länderna. Skogen är en viktig naturtillgång samtidigt som den också har andra värden.

− Den svenska skogen är idag en arena där olika dragkamper utspelar sig och flera intressenter och debattörer framför sina argument – ekonomiska, miljömässiga och sociala. I det här läget är den vetenskapliga reflektionen viktig. Det finns mycket forskning om skogen inom en mängd akademiska ämnen som behöver lyftas fram och användas för att kunna lösa de utmaningar vi står inför, säger Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetet och projektledare för antologin. 

Forskare från såväl naturvetenskap, teknik, ekonomi, samhällsvetenskap som humaniora är inbjudna. För att medverka i antologin ska man vara disputerad forskare. Genom att samla ett stort antal forskare ska antologin bidra till ett mångvetenskapligt kunskapsunderlag samt ge reflektioner om skogen.

− Vi befinner oss i en skogsindustriell region med ett avsevärt beroende av de skogliga näringarna och det är viktigt att utifrån många olika vetenskapliga perspektiv reflektera och belysa de möjligheter och utmaningar som vår skogsnäring står inför, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet.

Utmaningarna och behoven kopplade till skogen är i många fall komplexa problem, ”wicked problems”, som hänger ihop med varandra och där lösningen av ett problem riskerar att skapa ett nytt. Antologin ska belysa skogen utifrån många olika ämnen och perspektiv.

− Vi har mött ett stort intresse bland tillfrågade forskare och det finns fortfarande plats för några till. Vetenskapliga reflektioner är ett format där forskare genom att skriva en kort populärvetenskaplig text utifrån sin forskning bidrar till en ökad spridning av kunskap om ämnet i samhället. Vi vill att texterna ska kunna läsas av en bredare läsekrets, säger Catrin Johansson.

När antologin är publicerad planerar Mittuniversitetet att genomföra ett antal seminarier och samtal utifrån olika temaområden under hösten 2022.

I Mittuniversitetets redaktionsgrupp för antologin sitter Catrin Johansson, hållbarhetskoordinator och professor i organisationskommunikation, Hans-Erik Nilsson, dekan fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier, Peter Öhman, professor i företagsekonomi, Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi, Birgitta Engberg, docent i kemiteknik, Oskar Englund, docent i miljöteknik, Kajsa Falasca, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Per Simonsson, hedersdoktor och Inger Axbrink, forskningskommunikatör.

Läs antologin om Skogens värden


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-21