Att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet, oavsett kön, ålder, ursprung eller funktionsvariation, är en politisk fråga som ständigt är aktuell.

Gustav Lidén

Docent i statsvetenskap och forskningsledare vid RCR, Risk and Crisis Research Centre. Forskar bland annat i lokal immigration- och integrationspolitik.

Lars Evertsson

Professor i socialt arbete. Forskar om ekonomiskt våld i nära relationer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14