Mer information om korruption och andra oegentligheter

Informationsskrift om korruption och andra oegentligheter syftar till att stödja arbetet mot korruption och oetiskt handlande vid Mittuniversitetet. Universitetet ska verka för öppenhet och insyn både utåt och inåt. Alla behöver känna till vad korruption och oegentligheter är och har ett ansvar att reagera och agera vid upptäckt av sådana missförhållanden.

Tillbaka till Visselblåsning