Visselblåsning

Visselblåsarfunktionen är ett led i universitetets arbete med att motverka förekomst av korruption och andra allvarliga oegentligheter i verksamheten.

Bifoga dokument

Kontaktuppgifter:
Under utredningens gång kan det med stor sannolikhet finnas behov av kompletterande uppgifter. Av detta skäl rekommenderas att du anmäler kontaktuppgifter tex. genom en e-postadress. Vill du vara anonym kan du skapa en e-postadress som inte avslöjar din identitet.

Kontakt

Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

+46 (0)10-1428883

Caroline Wennersten

Internrevisor|Internrevisor

+46 (0)10-1428137