Allmänhet, potentiella medarbetare, partners

Kort presentation/hissversion/ingress på miun.se/ platsannons

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund med ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. 

 

Längre presentation

Se dina möjligheter hos oss
Mittuniversitetet finns i Sundsvall och Östersund och är ett lärosäte med mycket energi och värme där människor möts, inspireras och tänker nytt. Här finns en stor samlad kompetens och motiverade studenter från Sverige och andra länder. Vi är ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning och vår forskning ligger i framkant inom en rad olika områden. Nära relationer med arbetslivet och en aktiv samverkan med omvärlden i övrigt bidrar till att hålla vår verksamhet engagerad och innovativ. 

 

Upphandling

Mittuniversitetet, med campus i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Här finns drygt 1000 anställda och cirka 13 000 studenter. Grunduppdraget är att erbjuda utbildning och forskning i samklang med omvärlden. Under 2017 var omsättningen på universitetet 966 miljoner kronor.

Mittuniversitetet har ett brett utbud av utbildningar och många av dem har ett högt tryck av sökande. Vi erbjuder 82 program, varav 37 på magister-/ masternivå och cirka 350 kurser. Utmärkande för Mittuniversitetet är våra satsningar på e-lärande och distansutbildningar som gör det möjligt för fler att genomföra högre studier. Med ett målmedvetet kvalitetsarbete skapar vi en verksamhet med hög kvalitet som präglas av närhet, nytta och nyfikenhet.

Forskning och samverkan med näringsliv och organisationer är värdefulla delar i Mittuniversitetets verksamhet. Det ger våra studenter utbildningar med stark anknytning till arbetslivet och bra praktikplatser. Samtidigt får företag och organisationer tillgång till ny forskning och möjlighet att rekrytera toppkrafter med rätt kompetens. Forskningen vid Mittuniversitetet befinner sig i ständig utveckling. Det märks bland annat genom att fler forskningsmiljöer håller internationell klass, att andelen externa forskningsmedel ökar och att vi tar en allt större plats som partner i olika innovationsmiljöer.

Med ett stort utbud av utbildningar och en livlig forskning, kan och vill vi vara en resurs för vår omvärld. Hos oss skapas ny kunskap och nya begåvningar som ger både samhälle och människor möjligheter att växa. Ytterligare information om Mittuniversitetet finns på www.miun.se.