Studenter

MI7A8349.jpg

Inkluderande (mångfald)
Vi är ett inkluderande universitet – det visar vi genom att lyfta fram saker som exemplifierar att vi är ett vänligt och varmt universitet med en vi-känsla, gemenskap och tillåtande atmosfär samt att här finns en mångfald och att alla är välkomna.

Vår ambition att vara inkluderande ställer givetvis också krav på oss. Bland annat måste vi se till att vår kommunikation är anpassad till olika målgrupper, exempelvis genom att texta våra filmer.

Vi kan också skapa vi-känsla genom att lyfta fram sådant som studenter, lärare och andra aktörer gör tillsammans. Alltså att fokusera på samarbeten snarare än att fokusera på individuella arbeten och prestationer.

Närhet (öppenhet)
Närhet omfattar flera olika delar. Ett exempel är den geografiska närheten för personer i vår region men även för övriga Sverige genom vårt omfattande utbud av distansutbildning. Andra exempel på närhet är våra tillgängliga och engagerade lärare samt att det är nära till service och enkelt att få hjälp via vårt servicecenter, som erbjuder en väg in.

Vi vill att våra målgrupper ska uppleva känslan av ett familjärt universitet.  Den samlade campusmiljön med centralt läge ger också en närhet. Att våra campus har fina miljöer och att kommunerna erbjuder bostadsgaranti är givetvis extrabonus för våra studenter. Ytterligare ett mervärde är närheten till ett aktivt friluftsliv.

Andra typer närhet är de till forskning och den senaste kunskapen samt till arbetslivet. Den senaste är mycket centralt för oss eftersom det är ett av de prioriterade områdena i vår utbildningsstrategi. Därför får detta område ett eget stycke.

Nära till arbetslivet
För att visa på den närhet som finns till arbetslivet kan följande exempel användas: praktikmöjligheter, mentorskap, gästföreläsningar, case, ex-jobb, rekryteringsdagar och andra kopplingar till arbetslivet under hela utbildningen.

Vi låter gärna våra studenter och alumner uttala sig om hur de uppfattar denna närhet till omgivande samhälle och näringsliv – vilka valmöjligheter som finns, hur de upplever kopplingen mellan teori och praktiska moment/”verklighet”, och vilken nytta och personlig utveckling det leder till.

Nytta (meningsfullhet)
Vår verksamhet är samhällsinriktad och bidrar till nytta och meningsfullhet, det visar sig bland annat i våra utbildningar som kopplar till samhällets behov och därmed leder till jobb för våra studenter och nytta för samhället.

Vi har utbildningar med kvalitet och detta är något som ska genomsyra vår kommunikation, snarare än att vi använder just begreppet kvalitet.

Flexibelt
Precis som ”närhet” är ”flexibel” ett begrepp som rymmer mycket. Ett exempel är våra distansutbildningar med lägre studietakt som ger fler individer möjlighet att studera, som lite äldre studenter med familj som inte kan flytta. Eller de som jobbar och vill läsa någon kurs på distans med lägre studietakt som fortbildning. Förutom rena campus- och distansstudier ger vi också några utbildningar med så kallad blended learning som studieform. Då går de studenter som vill på campus och de som vill läser på distans. De läser i samma studiegrupp med hjälp av olika tekniker.

Vi erbjuder också många inlärningsmetoder och mycket interaktivitet mellan lärare och studenter.