Fackliga organisationer

Mittuniversitetet har kollektivavtal med två arbetstagarorganisationer.

Saco verkar för att utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker.

ST verkar för att utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för alla anställda inom statlig verksamhet.

ST

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet och de enda som enbart organiserar statligt anställda.

SACO

SACO-föreningen vid Mittuniversitetet jobbar hela tiden för ditt bästa med både förhandlingar och förebyggande arbete. Här beskriver vi några av de frågor som vi driver just nu.