Kränkande särbehandling ingår i arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Sidan uppdaterades 2023-04-20